Rejsbygade 8, København

Plads til leg i tæt bebyggelse

År
2011
Bygherre
Ejendomsselskabet Rejsbygade
Størrelse
2000 m2

Bygningerne ligger meget tæt i denne del af Vesterbro. Samtidig er fødselsraten stigende, da flere børnefamilier end tidligere gerne vil blive i byen. Dette kalder på flere børneinstitutioner og kreative, arkitektoniske løsninger.

Byudviklingen i dag stiller høje krav til friarealer. Vi skal kunne trække vejret og bevæge os frit og rekreativt mellem bygningerne, selv på så central en adresse som Rejsbygade 8a. Derfor var der som udgangspunkt en stor udfordring i at omdanne den gamle bilfabrik til en integreret daginstitution, der kunne leve op til kravene om friareal.

Over Byens løsning var at gentænke alle flader i industribygningen, herunder at etablere en ny etage til institutionen og bruge tagfladen til have med legeplads og opholdsarealer. Ejendommens nederste etager er indrettet til centralbageri og café til Lagkagehuset.

På denne måde blev alle 1600 kvadratmeter i den gamle bilfabrik udnyttet til fordel for byens udvikling, børnene, bygherren Nedco Ejendomme og bygningens lejer, Københavns Kommune.