Bredgade 30-32, København

Karakterfuld indretning for ISS World

År
2003-2006
Bygherre
Jeudan A/S

Ombygning af to ejendomme i Bredgade til domicil for ISS.

De to ejendomme, som begge består af for-, side- og to baghuse, er sammenbygget med ny intern trappe, nyt hovedindgangsparti, ny kantine og nyt bestyrelseslokale. Desuden er de udvendige omgivelser ved porte, hovedindgang, parkeringspladser og kantine blevet ombygget.

Vi har i forbindelse med opgaven designet receptionsskranke, udstillingspodier, møbler til reception og bestyrelseslokaler, udformet grund- og særbelysning i reception, trapper og de udvendige områder.

Den nye interne trappe, som skulle samle de mange forskellige niveauer fra de to bygninger, er udformet som et gigantisk ståltræ, hvor stammen udgør spindlen, grenene de bærende og stabiliserende konstruktioner og bladene udgør trinene. Lyssætningen i rummet er udført som en interaktiv lys/lyd installation, hvor 24 sensorer, placeret strategisk i trappeløbet, aktiverer ét af ca. 50 forprogrammerede scenarier, når de påvirkes et antal gange.