Nuuks Plads, København

Nyrops Arkiv bliver kernen i ny, central plads på Nørrebro

Størrelse
12000 m2

Med en station på den nye metroring og det historiske landsarkiv fra 1893 som udgangspunkt, bliver Nuuks Plads et markant, identitetsskabende centrum for området omkring Rantzausgade, Jagtvej og Borups Allé. Over Byen har omdannet arkivet og udviklet et nyt boligtårn - og i samarbejde med Kristine Jensens tegnestue udviklet pladsen.

Ved at gøre arkivgrunden til en plads og bibeholde og åbne den historiske bygning med publikumsorienterede erhverv, bliver Nuuks Plads et nyt og tiltrængt fælles byrum for området. Pladsen bliver et rekreativt byrum, der skaber liv og forbindelse mellem Jagtvej og Den Grønne Kile.

Udover omdannelsen af det gamle arkiv har Over Byen udviklet et boligtårn på 75 m. med ca. 60 boliger. For at skabe en fornemmelse af plads og lethed til trods for tårnets højde, er tårnets base skabt som en mellemgrund, der er på højde med den historiske arkivbygning, og huser en dagligvarebutik. Selve tårnet er trukket tilbage fra den lave del, så det optisk får et let og svævende udtryk. Over butikken ligger almene studieboliger og længere oppe ejer- og lejeboliger. Boligerne har fælles tagterrasser.

Lokalplanen er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget og skal nu i offentlig høring.