Ørestad Friskole

Skolebyggeri af høj kvalitet, til tiden og til prisen

År
2014
Lokation
Nordre Digevej 6, København, Danmark
Bygherre
Ørestad Friskole

Ørestad Friskole åbnede for den første 0. klasse i 2004. Nu er skolen fuldtallig med elever i én klasse pr. årgang fra 0. til 9. Skolen er løbende blevet udvidet i takt med den voksende elevskare. Over Byen stod for byggeriets sidste etape.

Realiseringen af den fuldt udbyggede skole indebar udvikling af nye typer lokaler og funktionaliteter, der kunne matche udskolingens fag såsom fysik og kemi. Den primære udfordring i projektet var imidlertid tid og økonomi. Selve byggeriet blev gennemført i henhold til en exceptionelt stram tidsplan og effektiviseret i en eksisterende lukkeperiode og var på den måde til mindst mulig gene for elever, medarbejdere og undervisningsforløb på skolen.