Smedeland

Moderne kontorer formes i rå fabrikslokaler

År
2014
Lokation
Smedeland, Glostrup, Danmark
Bygherre
Nordea Ejendomme
Størrelse
1500 m2

Den tidligere Colgate fabrik i Glostrup skal danne ramme om nye arbejdsmiljøer i form af kontorer.

Med afsæt i de store og rå fabrikslokaler i den gamle fabrik, belyses en ny brug af de delvist uudnyttede lokaler. Der arbejdes derfor med at undersøge og forstå bygningens potentialer, med henblik på at afsøge forskellige måder at indrette fabrikslokalerne på.

Med udgangspunkt i den industrielle karakter, udarbejdes forskellige indretningsforslag indenfor de arbejdsmiljømæssige myndighedskrav. Forslagene spænder imellem en kreativ indretning til en mere optimeret løsning.
De illustrerede forslag giver ejeren mulighed for, at bruge materialet i dialog med potentielle lejere.