Toosbuys Torv, Bredebro

Eccos 50 års jubilæumsgave til Bredebro —
 præmieret som årets nybyggeri 2015

År
2013-2015
Bygherre
ECCO

Med etableringen og udviklingen af Toosbuys Torv giver Ecco tilbage til byen, hvor det hele startede. Torvet er opkaldt efter stifterne af Ecco, Birte og Karl Toosbuy.

Bredebro manglede et fælles byrum — en fælles plads, hvor man som borger og turist kunne opholde sig. Derfor blev Toosbuys Torv Eccos jubilæumsgave til byen. Vel vidende at et nyt fælles byrums succes kræver fælles indsats og opbakning, blev det lokale handelsliv involveret og engageret i projektet fra starten. Ved at samle de mange forskellige aktiviteter på Toosbuys Torv, blev der skabt liv på torvet og Storegade blev reetableret som omdrejningspunktet i Bredebro. Projektet kobler sig til en større omdannelse af Bredebro baseret på lokale kræfter, på denne måde integreres projektet fuldt ud med resten af Storegade.

Projektet indeholder fire nye bygninger. De tre er forbeholdt butikker samt ”Byens Hus” med café og et aktivitetslokale til byens borgere. Den fjerde bygning udgør Eccos besøgscenter.

Over Byens hovedidé udspringer fra de omkringliggende, traditionelle marskgårde og hvordan denne gårdkarakter møder handelsgaden, Storegades, karakter. Målet er at skabe et byrum, der danner den intimitet, man finder i marskgårdenes indre rum, hvor man i læ for vinden kan bevæge sig mellem bygningerne. Marskgården synes udefra monolitisk med sin forhøjede placering og stærke stenfundament. Det er dette udtryk, vi har fortolket med teglbeklædte mure og tag på tre af bygningerne. Den sidste bygning, Byens Hus, er i træ, inspireret af laden i den traditionelle gård.

Med forskydninger i facaderne og skiftende højder former bygningerne sig samlet set efter Storegades traditionelle karakter med forskudte bygningskroppe og mange forskellige typer huse. Projektet er en symbiose mellem marskgården og provinsbyen, hvor brug af solide, holdbare materialer og godt håndværk skaber rammen for ny udvikling i og af Bredebro.

Landskab og byplan er udviklet i samarbejde med MOVE landskabsarkitektur.

Toosbuys Torv er præmieret som årets byggeri af Tønder Kommune.