Toosbuys Torv i Bredebro

Eccos 50 års jubilæumsgave til Bredebro. Præmieret som årets byggeri af Tønder Kommune

Projekt ID
#oba103
År
2013-
Lokation
Storegade, Bredebro
Bygherre
ECCO
Kategori

Projektets hovedidé udspringer fra de omkringliggende traditionelle marskgårde og hvordan denne gårdkarakter møder handelsgaden, Storegades, karakter. Målet er, at skabe et byrum der danner den intimitet man finder i marskgårdenes indre rum, hvor man i læ for vinden kan bevæge sig mellem bygningerne.

Projektet består af 4 bygninger, der sammen danner et torv. Projektet griber samtidigt fat i Storegade og danner en naturlig afslutning på handelsgaden mod vest. Med forskydninger i facaderne og skiftene højder former bygningerne sig efter Storegades traditionelle karakter med forskudte bygningskroppe og mange forskellige typer huse.

Projektet indeholder tre bygninger forbeholdt butikker, herunder Eccos egen, et ”Byens Hus”, med cafe, aktivitetslokale til byens borgere samt Eccos besøgscenter.

Idéen med at samle mange forskellige aktiviteter er nøglen til at sikre liv på torvet det meste af tiden og derved reetablere Storegade som omdrejningspunktet i Bredebro.

Projektets idé er en symbiose mellem gården og provinsbyen, hvor brug af solide holdbare materialer og godt håndværk skaber rammen for ny udvikling af i Bredebro.

Projektet kobler sig til en større omdannelse af Bredebro baseret på lokale kræfters initiativ til at søge støtte om udvikling af Bredebro, på denne måde integreres projektet fuldt med resten af Storegade.

Landskab og byplan udvikles i samarbejde med MOVE landskabsarkitektur.