Ved at bygge bro mellem forretning og bygningskultur indfrier vi bygningers økonomiske, funktionelle 
og æstetiske potentiale.
Vores ydelser

Potentiale afsøgning

  • Granskning af udviklingspotentialerne for en ejendom eller byggetomt
  • Indledende undersøgelser af muligheder og begrænsninger i relation til lokalplaner, bygningsreglement og målgruppe

Udvikling

  • Skitsering, visualisering og beskrivelse af projektidéer
  • Budgetoverslag
  • Myndighedsdialog
  • Brugerinddragelse
  • Udarbejdelse af samlet prospekt/salgs- og udlejningsmateriale

Udarbejdelse

  • Udarbejdelse af myndighedsprojekt, hovedprojekt og udbudsmateriale i samarbejde med relevante faggrupper

Udførelse

  • Byggestyring og rådgivning som enten total-, hoved- eller underrådgiver