Ved at bygge bro mellem forretning og bygningskultur indfrier vi bygningers økonomiske, funktionelle 
og æstetiske potentiale.
Vores ydelser

Potentiale afsøgning

 • Granskning af udviklingspotentialerne for en ejendom eller byggetomt
 • Indledende undersøgelser af muligheder og begrænsninger i relation til lokalplaner, bygningsreglement og målgruppe

Udvikling

 • Skitsering, visualisering og beskrivelse af projektidéer
 • Budgetoverslag
 • Myndighedsdialog
 • Brugerinddragelse
 • Udarbejdelse af samlet prospekt/salgs- og udlejningsmateriale

Udarbejdelse

 • Udarbejdelse af myndighedsprojekt, hovedprojekt og udbudsmateriale i samarbejde med relevante faggrupper

Projektering

 • Vores specialiserede afdeling Over Byen Projekt leder projekteringsopgaver
 • Byggestyring, projektering og rådgivning som enten total-, hoved- eller underrådgiver
 • Sparring omkring finansielle og byggetekniske aktiviteter i forbindelse med udbud og udviklingsforløb
 • Test og kvalitetssikring under og efter udførsel