Omdannelse

Vi er specialiserede i omdannelse og i at indfri potentialerne i vores mangfoldige bygningsmasse. Uanset opgavens karakter — om det er en transformation eller ombygning — arbejder vi systematisk med afsæt i en bygningshistorisk redegørelse og grundig værdisætning. Vi afsøger mulighederne for bygningen og undersøger, hvordan vi kan gøre den til et bæredygtigt bidrag, og hvordan vi kan sikre optimal udnyttelse af den nu og fremover. Myndighedsbehandling er et særligt fokusområde hos os og en proces, vi sætter en ære i at optimere.