Nyindrettet domicil

To palæejendomme blev samlet til én da ISS ønskede at opgradere sine lokaler i indre by. Nutidige krav til klassiske bygninger kaldte på kreative løsninger.

1 (Medium)

Bredgade 30-32

Ombygning og design af inventar

Adresse

Bredgade 30-32, København

Bygherre

Jeudan

Areal

1.755 m2

Færdiggjort

2006

Den gigantiske servicevirksomhed ISS har haft sit administrationsdomicil i Bredgade 30 – 32 i adskillige år, inden vi i 2006 blev inviteret til at hjælpe med at opgradere de klassiske palæejendommes imponerende lokaler til moderne og tidssvarende arbejdspladser.

De to ejendommes forskellige gulvniveauer, trappeforløb og fælles adgangsforhold, gav en række udfordringer i forhold til den interne logistik, og en af vores væsentlige opgaver i dette projekt var at finde en samlende løsning for de to bygninger.

Gennem mange år havde virksomheden opkøbt betydelige kunstværker, og en del af vores arbejde blev samtidig at skabe rum til disse værker.

I tæt samarbejde med virksomhedens ledelse udarbejdede vi et skitseforslag, som beskrev en række løsninger på de formulerede opgaver.

I en tidligere lysgård centralt placeret mellem bygningerne etablerede vi en ny interne trappe, som kunne forene de mange forskellige niveauer fra de to bygninger. Trappen er udformet som et gigantisk ståltræ, hvor stammen udgør spindlen, grenene de bærende og stabiliserende konstruktioner og bladene udgør trinene. Lyssætningen i rummet er udført som en interaktiv lys/lyd installation, hvor sensorer, placeret strategisk i trappeløbet, aktiverer en række forprogrammerede scenarier.

Projektet omfattede desuden et nyt hovedindgangsparti, et nyt stort receptionsområde, hvor vi bl.a. tegnede udstillingsdisplays til en del af kunstværkerne samt en ny kantine.

Til alle de nye rum herunder receptionen udviklede og tegnede vi møbler og inventar, ligesom vi stod for den samlede belysningsplan, der omfattede grund- og effektbelysning.

Endelig tegnede vi en samlet plan for de udvendige omgivelser, hvor porte, indgangspartier, gårdrum, parkeringspladser og belysning nu fremtræder i en helhed, der er tæt knyttet til det nyindrettede domicil.

5-(Medium)
28 (Medium)
22