Nye tider

Hvidovre Stationscenter er genfødt i ny skikkelse med både nyt indhold og nyt navn. Over Byens designkatalog satte retningen for alle udviklingsprojekterne.

Hvidovre-Stationscenter_MG_0474

Hvidovre C

Renovering

Adresse

Hvidovrevej 57, Hvidovre

Bygherre

Steen og Strøm

Areal

15.530 m²

Færdiggjort

2012

Det lidt nedslidte Hvidovre Stationscenter stod over for en større bygningsmæssig renovering. Over Byen blev bedt om at stå for den arkitektfaglige del af projektet. Bygherre var dog ikke tilfreds med kun at sætte bygningerne i stand og projektet ændrede derfor karakter fra renovering til egentlig revitalisering. Således startede vi forfra med processen med det mål, at centret skulle genfødes i en ny skikkelse.

Gennem dialog med lejere og brugere udarbejdede vi et designkatalog, som lagde linjen for processen.

De bygningsmæssige arbejder omfattede nye indgangspartier, en helt ny hovedindgang og alle eksisterende glasoverdækninger over korridorerne er udskiftet til et nyt glassystem i grønligt tonet energiglas. Det store centrale torv har fået en ny glasoverdækket tagkonstruktion i ekspressive stålprofiler. På begge sider af den nye hovedindgang er der etableret lette facader bestående af solceller. Belysningen af de indre gader, pladsen og indgangspartierne designede vi som en blanding af neutral dagslyserstattende LED belysning og en stemningsskabende belysning i markante armaturer. Endelig er centret udvidet med en ny butiksfløj mod forpladsen.

Centrets nye navn blev Hvidovre C.

Hvidovre-Stationscenter_MG_0485
Hvidovre-Stationscenter_MG_0418
Hvidovre-Stationscenter_MG_0226
Hvidovre-Stationscenter_MG_0364