Præmieret omdannelse

I Bredebro byder ECCO overnattende gæster velkommen i Kniplingegården fra 1840. Over Byen har renoveret og omdannet den historiske gård til gæsteboliger.

foto

Kniplingegården

Omdannelse

Adresse

Brede Bygade 34, Bredebro

Bygherre

ECCO

Areal

900 m²

Færdiggjort

2012

Kniplingegården er en af de få tilbageværende gårde på Brede Bygade i Bredebro. Over Byen tog nænsomt hånd om omdannelsen, der bl.a. inkluderede omdannelsen af en tidligere garagefløj til gæstebolig.

Hele den bevaringsværdige ejendom fra 1840 er nu istandsat og rummer otte lejligheder.

Under omdannelsen har vi bevaret de karakteristika som det afvalmede røde tegltag, de rundbuede og spidsbuede hvide vinduer, gesimser og indgangspartiet på gårdsiden. Sidefløjen, som nu rummer boliger, har bevaret sin bygningskrop, og når portene er lukkede, kan den gamle bygnings udseende stadig ses.

Omdannelsen blev i 2014 præmieret af Tønder Kommune med følgende omtale: “En vellykket renovering af ejendommen har været med til at bevare og forskønne byen.”