Nyt liv i den gamle skole

Arkitekt Albert Jensens ejendom fra 1892 er nu nænsomt omdannet. Over Byen har skabt plads til 24 lejligheder, en restaurant og to butikker i den historiske ejendom.

02a_Trappe

Sankt Annæ Pl. 19

Omdannelse

Adresse

Sankt Annæ Pl. 19, København

Bygherre

Faminvest

Areal

3.470 m2

Færdiggjort

2006

Hjørnet af Tolbodgade og Skt. Annæ Plads blev solgt til en privat bygherre, som ønskede at indrette boliger i alle etager og butikker og restaurant i parterre. Beliggenheden på hjørnet af Toldbodgade og Skt. Annæ Plads kan næsten ikke blive smukkere, og bygherres ønsker til ejendommens udvikling understøttede på fornem vis denne unikke situation.

Den bevaringsværdige bygning har siden sin opførelse været anvendt til handelsskole, navigationsskole og senest som domicil for Sundhedsstyrelsen. Den var på ingen måde egnet til boliger med sine lange korridorer med undervisningslokaler og kontorer på begge sider tilsat nogle større sale, som oprindeligt havde fungeret som gymnastiksale. I begge gavle fandtes de store trapper, som var forbundet af korridorerne.

Vi skitserede os frem til en planløsning, som gav plads til i alt 24 boliger, hvor de 15 var erhvervsejerlejligheder med ret til beboelse, og de sidste 9 var egentlige boliger med krav om folkeregistertilmelding. I parterre skabte vi en restaurant og to butikker.

De bygningsmæssige arbejder omfattede først og fremmest etablering af to nye trappekerner med elevatorer og nedrivning af de gamle trapper. Stort set alle boliger er forskellige som følge af bygningens struktur, og der er skabt en række spændende løsninger i alle boligerne med baggrund i ønsket om at bevare så mange af de oprindelige fine detaljer, som overhovedet muligt.

OverbyenArkitekter-SktAnnaePlads-07
OverbyenArkitekter-SktAnnaePlads-06
Hovedindgang_6138
3. Udsigt