11. apr — 2022

Zøllnerhus

Vi har i nært samarbejde med Bygherre Kereby og Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet Manual for bevaring, genetablering og fornyelse af den fredede etageejendom Zøllnerhus på Nørrebro i København.

Se manualen her