Vi mener at det er afgørende for en bæredygtig udvikling af vores samfund, at vi udfordrer og videreudvikler den eksisterende bygningsmasse. Kun ved at aktualisere bygningers historie, ved at fremhæve karakter og skabe tydelig identitet, kan vi skabe oplevelser i byen, der er bæredygtige på alle niveauer — arkitektonisk, socialt, miljømæssigt og finansielt.