VI SKABER MENING PÅ NY

Over Byen Arkitekter arbejder holistisk med det byggeri, der var, er og kommer. Vi mener, det er afgørende for en bæredygtig udvikling af vores samfund, at vi drager nytte af det, vi allerede har. Derfor skaber vi ansvarlig og indsigtsfuld forandring af bygninger og steder. Gennem en systematisk tilgang tilpasset hvert projekt arbejder vi for at opnå bæredygtighed, løfte kulturarven og skabe mening for mennesker. Uanset forandringsopgaven arbejder vores specialister ud fra en dyb forståelse for stedet, historien og brugerne – og med et skarpt øje for potentialer og for bygherres visioner. Sammen skaber vi mening på ny.

Ankomsten til vores kontor på Kløvermarksvej 70A — oprindeligt administrationsbygning til en plasticfabrik, der lå i det lille industriområde. Før vi i 2023 omdannede bygningen til kontor, drev A. Petersen udstilling og showroom her. Vi har bevaret og udnyttet mange af de eksisterende detaljer, flader og materialer.

VI ER SPECIALISTER I INDSIGTSFULD FORANDRING

Vi arbejder ansvarligt med at skabe nyt liv i eksisterende bygninger og udvikle meningsfuldt nyt byggeri. Vores ydelser tæller i store træk omdannelse, vedligeholdelse, restaurering, nyt byggeri, indretning og sikring. I det eksisterende byggeri arbejder vi med et bredt spænd fra nyere bygninger til fredede- og bevaringsværdige bygninger og kirker. Uanset forandringsopgaven er vi specialister, der med mange års erfaring og dyb viden løser de forskellige og komplekse problemstillinger, indsigtsfuld forandring kræver.

VI ER MED FRA IDE TIL REALISERING

Vi har kommerciel sans og stræber efter at skabe værdi i alle faser af et projekt. Vi forstår vores kunders interesserer og gør alt, hvad vi kan for at indfri en bygnings funktionelle, æstetiske og økonomiske potentiale. Udover det klassiske arkitektarbejde, har vi fokus på strategisk og kommerciel udvikling af projekter. Vi er med hele vejen fra potentialeafsøgning til færdigt byggeri. Vi leverer ejerskab og engagement i ethvert projekt for at sikre et ambitiøst resultat — både hvad angår proces og endelige resultater.

Partnergruppen i Over Byen Arkitekter: Martin A. Dahlerup, Marie Wedel Søe, Esben Thorlacius, Christian Lund og Ida Lindberg.

Vi er omkring 85 fagpersoner, der sidder fordelt på to etager. Vi arbejder inden for omdannelse, restaurering, istandsættelse, indretning, sikring og nyt byggeri.

VI ER ET HOLD

Vi sætter pris på lange og fortrolige samarbejdsrelationer og anser altid bygherre som en integreret part — vi er et hold. Undervejs inddrager vi relevante aktører og arbejder tæt sammen med myndighederne. Vi er agile og sammensætter altid holdet og processen efter den specifikke opgave. Vi sikrer samarbejde mellem alle interessenter og ser klar og åben kommunikation som nøglen til et godt projekt.

VI DELER OG UDVIKLER VIDEN

Vi er specialister på vores felt og er ofte i aktion som undervisere og oplægsholdere. Vi følger en ambitiøs plan for faglig udvikling, og vores holdning er, at teori og praksis befrugter hinanden. Derfor udveksler vi tanker og ideer med branchens parter og det akademiske miljø, og vi indgår samarbejder, så vi alle bliver klogere og dygtigere. Det giver mening, at vi udvikler viden sammen.

Over Byen blev til ud fra en stærk vision om at få det eksisterende byggeri i fokus — at gøre det relevant. I dag brænder vi fortsat for det eksisterende og arbejder i et bredt spænd fra 1000 år gamle kirker til nyere eksisterende ejendomme. Vi arbejder desuden med nyt byggeri, indretning og sikring. Netop i skæringsfladerne mellem disse forskellige typer projekter og fagpersoner ser vi, at mange nye ideer og løsninger opstår.

VORES HISTORIE

Over Byen Arkitekter blev stiftet af Ida Lindberg, Esben Thorlacius og Christian Lund i 2012 som en sammenlægning af Tegnestuen Lindberg//Thorlacius og Arkitektfirmaet Christian Lund. Drevet af et ønske om at få omdannelse og bygningskultur på dagsordenen – om at skabe nyt liv i eksisterende bygninger og give dem og fagfeltet transformation mening på ny.

I årene frem voksede Over Byen organisk i takt med ideer, muligheder, kunder og opgaver. Nye mennesker, fagligheder og kompetencer kom til. Efter kortere ophold på adresser i indre by flyttede Over Byen til Uplandsgade i 2015. Der boede vi frem til maj 2023, hvor vi flyttede til Kløvermarksvej 70A. Her har vi omdannet en oprindelig administrationsbygning, senest værksted og udstillingsbygning, til vores kontor.

Virksomhedens ejerkreds blev udvidet i 2020, da Martin Dahlerup indtrådte som partner med en baggrund som partner i Gröning Arkitekter, stiftet i 1990 af Claus P. Gröning. Opgaveporteføljen fra Gröning Arkitekter samt udvalgte erfarne medarbejdere styrkede den tekniske projekteringsafdeling hos Over Byen. Bertelsen & Scheving Arkitekter, stiftet i 2007 af Hans Scheving og Jens Bertelsen, blev i 2022 med alle medarbejdere en del af Over Byen, og Maria Wedel Søe, der var tegnestuechef i Bertelsen & Scheving, blev partner. Med de stærke kræfter fra Bertelsen & Scheving cementerede vi vores fokus på virksomhedens kerne; indsigtsfuld forandring og en levende bygningskultur. Over Byen tæller i dag omkring 75 medarbejdere og er ejet af de fem partnere Ida Lindberg, Esben Thorlacius, Christian Lund, Martin Dahlerup og Maria Wedel Søe.

Over Byen Arkitekter, Kløvermarksvej 70a, København, omdannelse og hemp creed

I omdannelse fra udstillingslokaler til kontor har vi etableret en række møderum. Her har vi eksperimenteret med hempcrete vægge, der udover at være bæredygtige har gode akustiske egenskaber.

Over Byen Arkitekter, Kløvermarksvej 70a, København

Det lille industriområde, vi er en del af, ligger bag Kløvermarken. Vores naboer tæller blandt andet Copenhagen Distillery, Folkets Madhus, A. Petersen, The Plant og Match Padel.