28. sep — 2022

Fremtiden er også bæredygtig indretning

I Over Byen er vi stolte af, at vores kerneopgave rimer på bæredygtighed. Når vi indsigtsfuldt omdanner den eksisterende bygningsmasse i stedet for at bygge nyt, reducerer vi omkostningerne for vores planet og vores kunder og skaber meningsfulde oplevelser i vores bygninger og i byen.

Heldigvis er vi efterhånden mange, der arbejder for, at vores bygningsmasse er bæredygtig — branchen lever i stigende grad op til tidens standarder og certificeringer, der gør det lettere at overskue, hvordan vi bedst udvikler bygningsmassen.
Vi har gennem noget tid udvidet vores arbejde med bæredygtighed. For ét er vores bygningsmasse, noget andet er alt det, vi indretter os med indenfor – inventaret. Anita Krak, Bæredygtighedschef i Over Byen, uddyber: ’Vores arbejde med at skabe en bæredygtig bygningsmasse er fortsat meget vigtig. Så vi ser bæredygtig indretning som et område inden for bæredygtighed, vi også skal have fokus på. Det har enormt meget potentiale, men kræver udforskning, udvikling og en fælles indsats. I øjeblikket har vi et helt fantastisk og fremsynet samarbejde med en kunde og en leverandør, hvor vi har taget hul på netop det. Projektet er stadig under udvikling – og vi glæder os til snart at dele det færdige resultat.’

EN KOLLEKTIV INDSATS
Når vi arbejder med bæredygtig indretning, kræver det et anderledes, tættere og mere fleksibelt samarbejde, end vi i branchen er vant til. Det kræver også, at vi tilrettelægger arbejdsprocessen og de løbende leverancer på en ny og dynamisk måde. Sofie Juul Hjorth, arkitekt i Over Byen og i spidsen for det igangværende projekt, fortæller: ’Den helt store forskel er, at vi langt hen i projekterne kun arbejder ud fra en funktionsindretning og en meget overordnet ramme for den visuelle oplevelse – som fx farveholdning. Der er ikke noget look and feel visualiseret i inventar og det kræver mod både af vores kunde og af os. Vi skal slippe kontrollen lidt og stole på, at funktionsindretningen og det brugte inventar, vi løbende finder, samler udtrykket og historien. Det er en kreativ, nyskabende og på samme tid meget praktisk proces.’

KURATERET, UPCYCLET OG VÆRDSAT
Den nye proces betyder, at vi flytter fokus fra indkøb af nye produkter til brug af kloge og kreative hjerner, der kan se muligheder i brugt inventar. Inventar, som vi finder i kundernes kældre og hos leverandører af brugt inventar. Inventar, som vi kuraterer og upcycler. For Over Byen er det naturligt at værdisætte materialer. Det ligger dybt i den måde, vi arbejder på – i kraft af vores fokus på omdannelse, kulturarven og det bevaringsværdige. Hvad er værd at bevare, er det langtidsholdbart i forhold til kvalitet og fleksibilitet, fortæller det historien klart? Sofie fortæller begejstret: ’Det mest fantastiske ved at arbejde med bæredygtig indretning er, at vi oplever, at vi virkelig engagerer og skaber mening for de mennesker, der får deres daglige gang i bygningen. På den måde skaber vi sammen en stærk forankring af historien om bygningen og den skræddersyede, bæredygtige indretning – og en arbejdsplads, de føler sig tilpasse i og inspirerede af.’

VI SÆTTER NYE STANDARDER
Bæredygtig indretning er et helt nyt felt. Derfor består en del af vores indsats på området også i, at vi – sammen med leverandører af brugt inventar – arbejder på at skabe en metode for, hvordan vi beregner CO2-aftrykket af brugt inventar. Det har vi brug for, for at kvalificere bæredygtig indretning og sætte det på vores branches fælles agenda.

Rejsen er kun lige begyndt og stierne utydelige, men vi i Over Byen tror, der er masser af værdi og mening i at arbejde med bæredygtig indretning. Der er et utal af kældre rundt omkring – på for eksempel uddannelsesinstitutioner og rådhuse – fyldt med aflagt, men værdifuldt, inventar. Udfordringen er, hvordan vi får åbnet disse skatkamre og indfrier dette potentiale – hvordan skaber vi overblik og sætter upcyclingen i system? Kan vi sammen lykkes med det og få bæredygtig indretning på skinner, sparer vi ikke blot ressourcer, vi skaber også mere karakter og identitet i vores bygningers indretning.