Nørrebrogade 45, København

Industrifredet, eksklusivt snedkeri får nye beboere.

År
2017

Rud. Rasmussens smukke, gamle snedkerier på Nørrebrogade 45 er en ud af de blot 10 industrifredninger, vi har i Danmark. Over Byen har med respekt for de bærende fredningsværdier renoveret og omdannet ejendommens gamle værksteder til et aktivt flerbrugerhus med kontorer og fællesfaciliteter og herudover genskabt boligfløjens klassiske herskabslejligheder.

Samlet set består ejendommen Nørrebrogade 45 af tre bygninger. To industribygninger fra henholdsvis 1876 og 1911, der frem til 2011 udgjorde fabrikken, hvor produktionen fandt sted. Snedkeriet specialiserede sig i produktion af eksklusive møbler i de fineste træsorter af danske designere som Bindesbøll, Klint, Koch, Mogensen og Wegner. I kælderen foregik trætørring, og her stod dampkedelen også. I stuen og på første sal fandtes maskinsnedkeriet, på anden og tredje sal var håndsnedkeriet og på fjerde sal blev møblerne polstret. Sidste del af ejendommen er en beboelsesbygning langs Nørrebrogade, der over tid delvist er overgået til erhvervslejemål. Netop denne blanding af industri og bolig er karakteristisk for Nørrebro.

Fabrikkens værksteder er nu nænsomt omdannet til kontorer, der opfylder nutidens ønsker til åbne kontomiljøer inden for rammerne af fredningsværdierne. Med en ny, flugtvejssikret adgang fra gadeplan til den gamle tørrekælder, er der nu skabt mulighed for og rum til fælles kantineområde, mødelokaler og en vinbar.

Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen er samtlige vinduer gennemgået og renoveret, så det fortsat er de oprindelige vinduer, der pryder bygningerne. Flerbrugerhuset stod klar i 2017, og blev på kort tid fuldt udlejet.

Boligejendommen langs Nørrebrogade er fuldt tilbageført fra at være delvist erhverv til nu kun at bestå af klassiske herskabslejligheder med de originale ruminddelinger. Stueetagen er udviklet til forskellige typer erhverv. Gårdmiljøet omkring ejendommen er renoveret, så der nu findes cykelparkering og plads til fællesaktiviteter for de mange beboere og brugere.