Anløbet

GENKOMST

‘Druknehuset’ har fået nyt liv og ny placering på havnefronten på Lyngholm.

Adresse

Christian Langs Plads 16, København

Bygherre

NPV

Areal

41 m²

Færdiggjort

2021

På den nordøstlige spids af Enghave Brygge i Sydhavnen lå et lille, hvidt hus – i folkemunde kaldet ‘Druknehuset’. Stadsarkitektens oprindelige tegninger viser os, at huset med de markante kamtak-dekorerede gavle blev opført i 1923 som overbygning til vandforsyningens tunnelbrønd.

Under udviklingen af det nye boligområde, Engholmene, gav Københavns Kommune tilladelse til at nedtage den bevaringsværdige bygning på den betingelse, at den skulle genopføres på en ny placering i området.

Over Byen stod, i samarbejde med Gröning Arkitekter, for hele processen — registrering, nedtagning, vurdering af mulige nye placeringer og selve genopførelsen af bygningen. Vores arkitektarbejder har også omfattet skitseforslag til nye anvendelser og myndighedsgodkendelse.

I dag troner bygningen på sin nye prominente placering helt ud til kajen på sydspidsen af Lyngholm. ‘Druknehuset’ er indrettet til café og et nyt indskudt dæk skaber en formidabel udsigt over havnen. Mange af de materialer, der er blevet tilføjet i løbet af bygningens levetid, er nu erstattet af oprindelige materialer som det teglhængte tag og de fint sprossede vinduer og døre i træ.

I et område der hovedsageligt består af ny bebyggelse, forener ‘Druknehuset’ nu en moderne, rekreativ funktion med en kærkommen fortælling om havneområdets historie.

Københavns Kommune ejer stadig bygningen og våbenskjoldet fra 1923 pryder derfor fortsat facaden.
De originale hanebånd.
Det er uklart, hvorfor det lille hus fik sit dystre navn. Måske skete der drukneulykker i tunnelbrønden? Eller måske har der tidligere ligget et egentligt druknehus her — en bygning, hvor ligene af ukendte personer, der druknede i havneløbet, blev lagt frem til genkendelse?