27. jun — 2024

Byggeledelsen: ”Alle mand til pumperne”

På baggrund af kronikken ”Børsen var og bliver ikke oprindelig”, bragt i Politiken,  (LINK) der omhandler, hvordan vi som arkitekter arbejder med sikring af historiske bygninger, har vi lavet et lille tema med fokus på to perspektiver på det arbejde; implementering af brandtekniske installationer og håndtering af brandtekniske foranstaltninger under byggearbejde i historiske ejendomme. Perspektiver som Over Byen Arkitekter har erfaringer med fra praksis.

Vi har gennem de sidste måneder haft drøftelser, særligt i byggeledelsen, på Over Byen, omkring håndtering af brandtekniske foranstaltninger under byggearbejde i historiske ejendomme. Og vi ser en række tendenser og udfordringer.

Helt overordnet kan det virke modsætningsfyldt, at bygningsreglementet sætter utroligt mange krav til byggeriet, mens selve processen omkring istandsættelse af historiske bygninger — selve byggepladsen — er underlagt meget lidt eller uklar lovgivning.

Som en naturlig konsekvens er der meget fokus på slutproduktet og ikke så meget på selve processen på byggepladsen. Det er derfor ofte for sent, aktørerne forholder sig til at skulle lave en byggeplads, og hvorledes den skal udformes. Og ikke mindst; hvordan koordineres arbejdet sikkert? Vi oplever, at der er gode intentioner om en sikker byggeplads, men oftest bliver det økonomien, der dikterer blot at følge lovkravene, der som bekendt er meget begrænsede.

Den generelle arbejdsmiljøkoordinering handler om mennesker, ikke bygningerne — så hvem varetager egentligt, at bygningerne ikke tager skade undervejs?

Vi og vores kolleger i branchen arbejder med det bedste for bygningerne, men vi savner nogle faste regler, vi kan følge, så det hele ikke falder tilbage på budgettet. Generelt er der en tendens til at gøre, som ”vi plejer”, og det plejer jo at gå godt. Desværre går det ikke altid godt, som vi så i Børsen.”

Mon ikke det er på tide med lovgivning på området? Eller med andre ord: ”Alle mand må til pumperne” for at sikre vores historiske ejendomme!

Vi har ligeledes talt med restaureringsarkitekt Margrét Matthíasdóttir om, hvordan hun i praksis implementerer brandtekniske installationer og samtidig sikrer den historiske arkitektur, det kan du læse om her.