27. jun — 2024

Restaureringsarkitekten: ”Hvor det gør mindst ondt”

På baggrund af kronikken ”Børsen var og bliver ikke oprindelig”, bragt i Politiken, der omhandler, hvordan vi som arkitekter arbejder med sikring af historiske bygninger, har vi lavet et lille tema med fokus på to perspektiver på det arbejde; implementering af brandtekniske installationer og håndtering af brandtekniske foranstaltninger under byggearbejde i historiske ejendomme. Perspektiver som Over Byen Arkitekter har erfaringer med fra praksis.

Vi har talt med Margrét Matthíasdóttir, der arbejder med restaurering af fredede og historiske ejendomme om, hvordan hun i praksis implementerer brandtekniske installationer og samtidig sikrer de historiske ejendomme.

”Vi er splittet som restaureringsarkitekter — vi vil gerne bevare en bygning, som den er, men vi vil også bevare den for eftertiden. Så dialogen om skånsom implementering af brandsikringstilag er enormt vigtig. Vi arbejder med en balance mellem at vægte den historiske bygning og få implementeret nutidens krav. Det gør vi via en værdisætning, så vi kan lokalisere de mest værdifulde elementer af bygningen, set ud fra et kulturhistorisk perspektiv,  og på den måde sikre bevaring af disse,” fortæller hun.

Da vi spørger ind til de mere formelle krav og lovgivning, forklarer Margrét videre:
”Vi har to lovgivninger, der skal mødes, når det gælder brandsikring; BR18 og fredningsloven. Og i en fredet bygning kan det nogen steder være umuligt at imødekomme de præaccepterede løsninger defineret i BR18, men vi kan sørge for langt større sikkerhed, end da vi gik i gang. Det kan godt være, at en bygning kun udstyres med sprinkleranlæg i enkelte rum frem for i hele bygningen, som BR18 foreskriver, men vi skal huske, at den kun havde brandalarmer, da vi gik i gang.”

”Vi skal indgå rigtig mange kompromiser i sådan en proces, og vi samarbejder med brandrådgivere og relevante myndigheder for at sikre os, at de bygninger, vi arbejder med, er bedst muligt sikret for fremtiden. Lovgivningen er kompleks, men vi kigger hele tiden på den kulturhistoriske værdi og afvejer konstant, hvor vi kan lave den bedst mulige brandsikring, ”hvor det gør mindst ondt”.”

Margrét Matthíasdóttir går i et interview med DBI – Dansk Brandsikringsinstitut i dybden med brandsikringen af historiske bygninger ved renovering, den kan du læse her

Vi har ligeledes talt med en del af Over Byens byggeledelse om håndteringen af brandtekniske foranstaltninger under byggearbejde i historiske ejendomme, det kan du læse om via linket nedenfor