Levins Gård

FREM I LYSET

En prægtig historie lå gemt bag nedsænkede lofter og tilfældigt tilført interiør. Vi bragte villaen på havnen stærkt tilbage til fremtiden.

Adresse

Havnegade 29, København

Bygherre

Karberghus

Areal

1.884 m²

Færdiggjort

2021

Den fredede villa fra 1866 er tegnet af arkitekt J.D. Herholdt og opført af bankieren Martin Levin til egen bolig. Oprindeligt var den et fritliggende, historicistisk palæ med en markant hjørnefacade og den første og eneste privatvilla opført langs havnen, da Flådens Orlogsværft blev flyttet til Holmen. Allerede i 1875 tilførte den nye ejer, Grosserer Heymann Drucker, en bygning på yderligere tre fag langs Havnegade. I 1922 overtog De Danske Spritfabrikker bygningen og tilførte en tagetage.

Nuværende ejer, Karberghus, købte ejendommen i 2011. Trods de vældige om- og tilbygninger gennem tiden, vidnede den fredede ejendom udefra om sin oprindelse. Indefra var sagen imidlertid en anden. De fleste spor var skjult. Karberghus besluttede i 2020 at restaurere ejendommen og tilbageføre så mange originale bygningsdele som muligt og samtidig ombygge den til brug for en kommende domicillejer. Som totalrådgiver har Over Byen i tæt samarbejde med Karberghus varetaget processen, der har omfattet skitseforslag, myndighedsprojekt, dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, udbudsmateriale og byggeledelse.

Vi omlagde gulvene til massiv plank i fyr, udskiftede alle tekniske installationer og alle ikke tilhørende træpaneler, døre og indfatninger til nye — snedkerfremstillede og historisk korrekte. Over de nedsænkede lofter fandt vi de prægtigste stuk. Efter nænsom restaurering fremtræder de igen, som de var udført. Vi har styrket ejendommen til fremtiden ved både at bringe dens indre, historiske skønhed tilbage i lyset og ombygge den til et funktionelt, holdbart erhvervslejemål.  

Villaen på havnen ca. år 1900. Dengang travl arbejdsplads, i dag et rekreativt område.
Herholdts originale skitser af facade og grundplan. Bag muren var der en privat have, hestestalde og vogngarager.
Udsigten til havnen er pragtfuld og restaureringen har bragt lyset tilbage i villaen.
De fine stuk efter restaurering.
Konservatorens arkæologiske undersøgelse ligger til grund for vores valg af farver. Håndlisten på gelænderet er restaureret med en rekonstrueret endekappe i messing.
Vi har bevaret den markante bemaling i trappeopgangen, der er en romantisk efterligning af en sandstensfacade. Marmorskiltet er fra tiden, hvor De Danske Spritfabrikker havde til huse her.