Jægersborg Kaserne

I tråd med bygningens levede liv

For at skabe boliger i den tidligere kaserne, var det nødvendigt at inddrage et uudnyttet loftsareal. En bygningshistorisk redegørelse gav grønt lys for omdannelsen.

Adresse

Jægersborg Kaserne, Gentofte

Bygherre

EjendomsSelskabet Norden

Areal

5.000 m²

Færdiggjort

2014

Jægersborg Kaserne, som er tegnet af Lauritz De Thurahs i 1740, husede indtil for nylig Forsvarets Sanitetsskole. Over Byen har nu konverteret den fredede ejendom til attraktive boliger med respekt for historien. Vi har desuden tegnet to nye beboelsesbygninger og renoveret det omkringliggende landskabelige anlæg.

I første omgang, syntes det umuligt at imødekomme bygherres ønske om at omdanne samtlige eksisterende bygninger til boliger. Der var tidligere givet afslag på at udnytte tagetager, etablere kviste og åbne op i tagfladerne – alle forudsætninger for at skabe de rette tidssvarende boliger. Løsningen måtte derfor blive at kombinere funktionerne bolig og erhverv, hvilket ikke var økonomisk optimalt for bygherre og heller ikke i tråd med bygningernes oprindelige funktion.

Gennem en bygningshistorisk redegørelse fandt Over Byen belæg for at skabe den omdannelse som tidssvarende boliger ville kræve. Helt i tråd med bygningens levede liv. Vi kunne derfor konvertere uudnyttede loftsrum til boligareal og optimere den gamle kasernes kvadratmetre med respekt for historien.

Udgangspunktet for omdannelsen og den nye indretning blev at genanvende så mange af de originale bygningsdele som muligt. Samtidig er de nye bygningsdele som gulve, køkkener, badeværelser og trapper tilpasset i materiale, form og farve, så boligerne og anlægget fremstår helstøbt i en høj arkitektonisk kvalitet – naturligt forankret i historien.

I anlæggets nordlige område har vi opført to nye bygninger med henholdsvis tre og én bolig. Disse nye bygninger er udviklet på et fundament af værkstedsbygninger, som tidligere lå på samme sted. Selvom bygningerne er helt nye, får de samme udtryk som alle anlæggets øvrige bygninger, og inden for en kort årrække vil de falde naturligt ind i de historiske omgivelser.

Alle originale detaljer har været omdrejningspunkt i omdannelsen.
I de tidligere hundestalde markerer den skiftende stenbelægning overgangen mellem inde og ude.
Køkkenerne fremstår i udtryk, som kontrast til bygningernes historiske detaljer.
Hestestaldene mod Jægersborg Allé er indrettet til moderne boliger med højtsiddende vinduer på den ene facade og dobbelte glaspartier på den anden.