Overformynderiet

FRA FORVANSKET TIL FORSTÆRKET

Restaurering af Overformynderiet i den ikoniske bygnings eksperimenterende ånd. Det gav en nominering til Mies Award 2022.

Adresse

Holmens Kanal 20, København

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Areal

10.900 m²

Færdiggjort

2017

Ydelser

Facade og tag: Totalrådgivning / Byggeledelse / Fagtilsyn / Sikkerhedskoordinering på udvendige arbejder. Indvendig transformation: Udarbejdelse af idéoplæg og program for indvendigt projekt i en bygherrerådgivning som ledte til udbud i totalentreprise.

Bertelsen & Scheving Arkitekter nu en del af Over Byen Arkitekter.

Den bevaringsværdige bygning på Holmens Kanal 20, i folkemunde Overformynderiet, er opført i 1935-37 og husede oprindeligt netop Overformynderiet, der bestyrede umyndige og forsvundne personers formue. Arkitekten bag, Frits Schlegel, var klassisk skolet, interesseret i samtidens nordamerikanske og europæiske arkitektur og meget byggeteknisk eksperimenterende. Overformynderiet har klare referencer til den klassiske arkitektur, men adskiller sig ved at have et moderne facadeudtryk med funktionalistiske træk.

Bygningen fremstod før renoveringen nedslidt og sløret af forskellige ombygninger. Gennem studier i arkiver og Frits Schlegels øvrige arbejde fandt vi frem til bygningens oprindelige form og identitet. Vi stod for en komplet fornyelse af alle ydre overflader, mens vi sideløbende udarbejdede idéoplæg og byggeprogram, som definerede den indre istandsættelse af bygningen. Ejendommens oprindelige kvaliteter og struktur har dannet ramme for et revitaliseret og tidssvarende dynamisk hus med unikke, moderne og fleksible faciliteter for medarbejderne i Beskæftigelsesministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Som totalrådgiver på renovering af facade og tagterrasser kom vi helt op på tæerne. Schlegels byggetekniske eksperimenter skabte i sin tid så store udfordringer for bygningens entreprenører, at konstruktionen, over tid, har medført tiltagende bygge- og isoleringstekniske problemer. Vi kunne ikke renovere facaden på konventionel vis – det moderne materialekatalog og de vante metoder slog ikke til. I Schlegels ånd udarbejdede vi nye, eksperimenterende løsninger for en række ødelagte bygningselementer. Blandt andet udviklede vi, i samarbejde med Bygningsstyrelsen og naturstensentreprenør E-Nielsen, en løsning til at genbruge den karakteristiske facadebeklædning af grønlandske marmorsten/Marorilik. Den nedbrudte beton i de præfabrikerede vinduesindfatninger udskiftede vi til fiberbeton, og vi udtænkte en ny måde at øge facadens isoleringsevne på. Med samarbejdspartnere fandt vi et østrigsk isoleringsmateriale tilsat opskummet glas. Det betyder, at de hulrum i huset, der tidligere har skabt kondensproblemer, nu bliver udfyldt med en glaskuglearmering. Det bryder kuldebroen mellem inde og ude, og vi undgår kondens i konstruktionerne og efterfølgende korrosion og andre skader. Som led i facadeprojektet udskiftede vi udtjente vinduer med nye, der opfylder Schlegels høje æstetiske krav og genskabte de originale markiser. Vi foretog en komplet istandsættelse af tagterrasser, gesimsbånd og tagdetaljer, så de, som den resterende facade, fremstår med den tænkte skarphed og styrke.

Projektet viser os, at istandsættelse af nyere bevaringsværdige ejendomme kræver nye, eksperimenterende metoder. I Overformynderiets tilfælde har vi haft et frugtbart samarbejde med entreprenøren, Ommen & Møller, hvor vi løbende har detaljeprojekteret i 1:1 og testet, så vi har sikret konstruktionernes holdbarhed – også økonomisk.

Bygningen på Holmens Kanal 20 er gennem vores arbejde sikret en lang levetid, hvilket er et vigtigt bæredygtighedsaspekt. Forstærket, isoleret og let at vedligeholde står den igen skarpt og markant som en naturlig del af den historiske arkitektur i det centrale København med Holmens Kirke og Nationalbanken som naboer. Resultatet har ikke blot begejstret os, Rørbæk & Møller Arkitekter og bygherre – EU har nomineret det samlede projekt til Mies Award 2022.

Bygningens hovedgesims ligger på toppen af fjerde sal og dermed under terrasserne mod Holmens Kanal. Det betyder, at bygningen arkitektonisk virker som en fire etagers bygning, mens den øverste del via terrasserne opfattes som ”tag”. Løsningen er formgivet meget drevent og viser, hvor god – og på mange måder undervurderet – en arkitekt Frits Schlegel var.
De klare linjer i facaden og marmoren står nu tydeligt frem.
Alle søjler er erstattet, i alt 3 km søjler á 4 m og 180 kg.
Selvom bygningen fylder en hel karré, optager den en del af omgivelsernes formsprog med sine runde hjørner, som relaterer sig til de afskårne hjørner på byhusene.

Fotos af Jens M. Lindhe