Restaurering

Vi er specialiserede i restaurering og i håndteringen af de komplekse problemstillinger, der viser sig fra registrering til udførelse. Vi har mange års erfaring med myndighedsbehandling hos Slots- og Kulturstyrelsen og kommunerne i forbindelse med fredede- og bevaringsværdige ejendomme — og med ansøgninger til Nationalmuseet, når det gælder kirker. Vores tilgang til restaurering er, at bygninger er bedst bevaret gennem anvendelse — at vi bevarer kultur for at skabe kultur. Bygningernes historie og karakteristika skal stå tydeligt frem, så de får betydning for dem, der har deres gang i dem. Tydeligheden bringer vi frem gennem en kritisk tilgang til, hvad vi skal bevare, fjerne og tilføre. Dette i form af en bygningshistorisk redegørelse, en grundig værdisætning, en klar restaureringsholdning for de enkelte projekter og i tæt dialog med de enkelte håndværksfag.