22. maj — 2024

Vi genoptager rekonstruktionen af Trelleborg  

Trelleborg har været en imponerende ringborg — og er et af Danmarks vigtigste monumenter fra Vikingetiden. I dag er Trelleborg et museum under Nationalmuseet. I 2019 vandt vi opgaven som totalrådgiver i forbindelse med rekonstruktionen af Trelleborg og langhuse og et nyt hus til brug for museets ansatte og frivillige.

En stor ny donation fra A.P Møller Fonden har nu muliggjort at projektet genoptages efter en længere pause.

Med “Den genskabte borg” opføres en autentisk rekonstruktion af Trelleborg, som i fremtiden kan gøre formidlingen af vikingernes historie på den bedst bevarede af de fem kendte vikingeborge mere levende.
Over Byen Arkitekter sammen med 1:1landskab står for projektet, der omfatter opførsel af et kvart udsnit af den oprindelige borg med vold, palisade, voldgrav, bro, port, svelleveje og tre langhuse.

Arkæologiske udgravninger gennem tiden danner grundlag for projektet, men der er også mange ubesvarede spørgsmål og derfor er der mange overvejelser om datiden og dens bygningskultur og håndværk som vi må inddrage i vores arbejde. Det gælder blandt andet overvejelser om hvordan anlægget var tænkt anvendt ? Hvordan og hvad var muligt i forhold til byggepladsen? Nyere undersøgelser har givet svar på hvornår træet blev fældet og hvor hurtigt anlægget er blevet rejst, og det er vigtige oplysninger for at kunne svare på hvordan rekonstruktionen skal opføres og endeligt se ud.

Frivillige huset ved museet blev færdigt sidste år og er allerede taget i brug. Trelleborg – Over Byen Arkitekter

Ud over bevillingen fra A.P. Møller Fonden modtager projektet støtte fra Augustinus Fonden, Lokale og Anlægsfonden samt Slagelse Kommune.

Læs mere om, hvad Over Byen ellers har lavet på Trelleborg