jk-testbolig-ekst-1

Jægersborg Kaserne, Gentofte

Eksklusive boliger med respekt for historien

År
2013
Bygherre
EjendomsSelskabet Norden
Størrelse
5000 m2

De fredede bygninger, tegnet af Laurids De Thurah, som før husede Jægersborg Kaserne, bliver nu anvendt til boliger. Udover omdannelsen af de eksisterende bygninger, har Over Byen tegnet to nye beboelsesbygninger og tegnet den landskabelige bearbejdning af anlægget.

I første omgang syntes det umuligt at omdanne samtlige eksisterende bygninger til boliger som ønsket af bygherre, EjendomsSelskabet Norden. Grunden hertil var, at der blev givet afslag på at udnytte tagetager, etablere kviste og åbne op i tagfladerne – alle forudsætninger for at skabe de rette boliger. Løsningen ville derfor blive at kombinere funktionerne bolig og erhverv, hvilket ikke økonomisk var optimalt for bygherre og heller ikke i tråd med bygningernes oprindelige funktion.

Gennem en bygningshistorisk redegørelse, herunder arkivmateriale, fandt Over Byen belæg for alligevel at kunne skabe den omdannelse, boligerne krævede. Helt i tråd med bygningens levede liv. På denne måde kunne vi konvertere uudnyttede loftsrum til boligareal og optimere den gamle kasernes kvadratmetre med respekt for historien.

Udgangspunktet for omdannelsen og den nye indretning var at fremhæve og genanvende så mange af de originale bygningsdele som muligt. Samtidig er de nye bygningsdele som gulve, køkkener, badeværelser og trapper tilpasset i materiale, form og farve, så boligerne og anlægget fremstår helstøbt i en høj arkitektonisk kvalitet – naturligt forankret i de historiske lag.

I anlæggets nordlige område er to nye bygninger opført med henholdsvis tre og én bolig. Disse nye bygninger er udviklet på et fundament af værkstedsbygninger, som tidligere lå på dette sted. Selvom bygningerne er helt nye, får de samme udtryk som alle anlæggets øvrige bygninger, og inden for en kort årrække vil de falde naturligt ind i de historiske omgivelser.

For et andet eksempel på omdannelse, se vores projekt Sølvgade Kaserne, der nu er et kollegium med 465 studieboliger.