jk-testbolig-ekst-1

Omdannelse af Jægersborg Kaserne til boliger

Med respekt for historien – eksklusive boliger i Jægergården

Projekt ID
#oba111
År
2013
Lokation
Jægersborg Alle 150, Gentofte
Størrelse
5000 m2
Kategori

Bygningerne, som indtil fornylig husede Jægersborg Kaserne, skal i fremtiden anvendes til boliger. Opgaven omfatter endvidere den landskabelige bearbejdning af anlægget samt opførelse af to nye beboelsesbygninger.

Udgangspunktet for omdannelsen og den nye indretning har været at fremhæve og genanvende så mange af de originale bygningsdele som muligt samtidig med at de nye bygningsdele som gulve, køkkener, badeværelser og trapper bliver tilpasset i materiale, form og farve, så boligerne og anlægget vil opleves helstøbt i en høj arkitektonisk kvalitet der naturligt er forankret i de historiske lag. I anlæggets nordlige område bygges to nye bygninger med hhv. tre og én bolig.

Disse nye bygninger opføres på en skabelon af tidligere værkstedsbygninger, som lå på dette sted. Selvom bygningerne er helt nye bliver de opført med samme udtryk som alle anlæggets øvrige bygninger, og inden for en kort årrække vil de falde naturligt ind i de historiske omgivelser.