Boliger

Over Byen arbejder med forskellige boligtyper i eksisterende bygninger og i nyt byggeri.  Boligbehovene ændrer sig gennem livet, når vi bliver ældre, bliver færre, bliver flere. Vores bolig er den primære ramme om vores fritid. Derfor skal boligerne, udover lys, luft og kvalitet, have en fleksibilitet, så vi kan sætte vores eget præg — og de næste deres. Den samlede boligmasse skal dynamisk kunne rumme os alle og underbygge fællesskaber.