4. Maj Kollegiet

FARVERIG FUNKTIONALISME

Fra nedslidt og falmet til sprudlende og klar. Renovering af kollegiet med dyb respekt for bygningens historie og arkitektoniske symbolik.

Adresse

Frederiksberg Bredegade 13B

Bygherre

4. Maj Fonden

Areal

6.200 m²

Færdiggjort

2016

Ydelser

Totalrådgivning / Arkitektrådgivning i alle faser fra skitseprojekt til udførelse / Fagtilsyn / Særlig rådgivning i forbindelse med farvearkæologiske undersøgelser og genskabelse af farvesætning i restaureringsarbejderne.

Bertelsen & Scheving Arkitekter nu en del af Over Byen Arkitekter.

Det fredede kollegie på Frederiksberg er fra 1951 og et af de ni 4. Maj Kollegier, der blev opført i efterkrigstiden. Det er det eneste tilbageværende store værk af arkitekt Hans Hansen, der også er kendt for Tivolis Koncertsal og de desværre nedbrændte bygninger; Frihedsmuseet og KB Hallen. Hansen er en af funktionalismens store skikkelser – kendt for sine dristige farvesammensætninger og legende, humanistisk tilgang til arkitektfaget. Hans polykrome funktionalisme affødte et væld af klare farver, som han anvendte både som et æstetisk og et funktionelt greb.

Udgangspunktet for renoveringen var, at mange års slid og løbende renovering, båret af tidens tendenser, havde slettet meget af kollegiets historie. Det var dog tydeligt, at den håndværksmæssige kvalitet var høj, og derfor var det afgørende for kollegiets bestyrelse, alumner og os, at renoveringen blev gennemført i overensstemmelse med bygningens historie og arkitektoniske symbolik fra efterkrigstiden.

Med assistance fra Nationalmuseets konservatorer gik vi arkæologisk til værks og gravede os lag for lag frem til den originale, radikale farvesætning. En farvesætning Hans Hansen skabte ud fra ønsket om at bringe håb, glæde og positive strømninger ud i samfundet og særligt blandt de unge, der var traumatiserede efter krigen. Udover at kortlægge og genskabe farverne renoverede og energioptimerede vi installationer, tag og interiør.

4. Maj Kollegiet fremstår nu igen som et helt værk med en stærk, historisk identitet og med de strålende farver som en vigtig del af arkitekturen. Ved at energioptimere og sikre fredningsværdier, har vi gjort kollegiet klar til fremtiden. Klar til at huse de unge beboere og sprede positiv energi iblandt dem og til det omkringliggende samfund.

Et af de vigtigste dekorative elementer er det omhyggelige valg af naturmaterialer – kork på gulvene, teaktræ og mahogni – og væggenes glatte struktur og muntre farvesætning.
I dagligstuen er vægge og rækværker beklædt med lakeret mahognifiner.
Hans Hansens farveglæde kommer også til udtryk i en mere æstetisk polykromi med stærkt farvesatte, dekorative led. Her i rækværker og udsmykninger.
Balustrene på de to indvendige hovedtrapper udgør et slynget bånd i de allieredes farver — og refererer symbolsk til Befrielsen.
Lofterne er pudsede og hvidmalede. Dog er loftet i vindfanget og undersiden af tagudhænget malet henholdsvis støvet blå og støvet lysegrøn.
På altanerne, på sidefløjenes gavle, former balustrene et mønster ud fra tallet 4 og romertal IV – altså 4. maj.

Fotos af Jens M. Lindhe