Snorresgade 17-19

Vokseværk

Humanisme og gennemslagskraft karakteriserer Ældre Sagens nye kontordomicil Islands Brygge. Over Byen bistod med at finde og transformere bygningen.

Adresse

Snorresgade 17-19, København

Bygherre

Ældre Sagen

Areal

8.500 m²

Færdiggjort

2018

Efter 15 år i deres tidligere domicil i Nørregade var Ældre Sagen nu vokset så meget, at der var behov for nye rammer. Over Byen Arkitekter hjalp Danmarks største medlemsbårne organisation gennem hele processen, som endte i et industrihus fra 1962 i Snorresgade 17-19 på Islands Brygge.

Vi udarbejdede skitser, faciliterede workshops med medarbejderne, myndighedsprojekt, kalkulation og beskrivelse af udbud til totalentreprise. I forbindelse med udførelsen fungerede vi som rådgiver for bygherren, og vi medvirkede i selve afleveringen. Resultatet blev en gennemgribende omdannelse af bygningen, som nu udstråler både humanisme og gennemslagskraft.

I et nært samarbejde med Ældre Sagen blev hele bygningen omdannet til et moderne kontordomicil med en meget udadvendt funktion. For eksempel er 1. salen indrettet med en campus med plads til 450 mennesker. De øvrige etager er indrettet med kantine, kontorarbejdspladser og mødelokaler. Etagerne er grundlæggende indrettet med en central kerne i midten, som indeholder lounges, the-køkkener, mødelokaler og telefonbokse. Langs facaderne er arbejdspladser placeret i både åbent rum og som enkelte cellekontorer. Endelig er der etableret en ny tagterrasse i forbindelse med kantinen.

Den markante gulstensfacade mod Snorresgade med de karakteristiske vandrette bånd blev brudt i fire karnaplignende dobbelthøje glaspartier. De skaber indvendigt en direkte forbindelse mellem etagerne, og udvendigt skaber karnapperne en dynamik, som Ældre Sagen aktivt kan anvende f.eks. i kampagner.