Børnehuset Columbus

Plads til leg

Børnefamilierne vil blive på Vesterbro. Det kalder på flere institutioner og kreative, arkitektoniske løsninger. Over Byen har omdannet en bilfabrik til formålet.

Adresse

Rejsbygade 8, København

Bygherre

Ejendomsselskabet Rejsbygade

Areal

2.000 m²

Færdiggjort

2011

Byudviklingen i dag stiller høje krav til friarealer. Vi skal kunne trække vejret og bevæge os frit og rekreativt mellem bygningerne, selv på så central en adresse som Rejsbygade 8a. Derfor var der som udgangspunkt en stor udfordring i at omdanne den gamle bilfabrik til en integreret daginstitution, der kunne leve op til kravene om friareal.


Over Byens løsning var at gentænke alle flader i industribygningen, herunder at etablere en ny etage til institutionen og bruge tagfladen til have med legeplads og opholdsarealer. Ejendommens nederste etager er indrettet til centralbageri og café til Lagkagehuset.


På denne måde blev alle 1600 kvadratmeter i den gamle bilfabrik udnyttet til fordel for byens udvikling, børnene, bygherren Ejendomsselskabet Rejsbygade og bygningens lejer, Københavns Kommune.