Frederiksberg Rådhus

LIGEVÆRDIG ADGANG

Forbedret adgangsforhold til rådhuset, så hovedindgangen nu er for alle. De nye tiltag indfletter sig i husets stil og udtryk.

Adresse

Smallegade 1, 2000 Frederiksberg

Bygherre

Frederiksberg Kommune, By, Kultur – og Miljøområdet

Bertelsen & Scheving Arkitekter nu en del af Over Byen Arkitekter.

Færdiggjort

2020

Ydelser

Totalrådgivning / Arkitektrådgivning / Fagtilsyn / Byggeledelse

Bertelsen & Scheving Arkitekter nu en del af Over Byen Arkitekter.

Frederiksberg Rådhus er tegnet af Henning Hansen. Byggeriet påbegyndtes i 1941, men grundet materialemangel gik byggeriet i stå fra 1944 til 1949. Da Henning Hansen døde i 1945, forestod Carl Nimb og Helge Holm færdiggørelsen af det femetagers kompleks.

Rådhuset er et aktivt hus med en mangfoldig brugergruppe, og det fungerer blandt andet som valgsted. Foruden kontorer rummer bygningen en rådhushal, en festsal, kommunalbestyrelsens mødesal og en bryllupssal, og i kælderen findes et stadsarkiv og en kommandocentral.

ROD
Projektet udsprang af, at Frederiksberg Kommune ønskede at skabe en ligeværdig adgang for alle til rådhuset. Den primære adgangsvej for kørestolsbrugere og barnevogne var gennem indgangen på bagsiden af rådhuset. På hovedtrappen fandtes en lift, som sjældent virkede, og fra forhallen løftede en ældre trappelift kørestole og barnevogne de sidste tre trin op til foyeren. Oftest blev midlertidige stålramper udlagt fra pladsen til foyeren, når bagindgangen ikke kunne benyttes. Forløbet var selvsagt rodet.

RO OG SAMMENHÆNG
I stedet for blot at udskifte hovedtrappens lift med en mobil standardrampe, der var kommunens første opdrag, blev vi enige om at skabe en permanent og arkitektonisk velfungerende løsning. Både for at skabe enkelhed i den daglige drift og for at skabe en sammenhæng i arkitekturen. På venstre side af hovedtrappen leder en rampe nu op til reposen foran indgangsdørene. Vi blev udfordret undervejs, da det viste sig, at der lå et enormt ventilationsrør under hovedtrappen, så vi skulle tænke alternative konstruktive løsninger på funderingen af den nye, tunge trappe.
I forhallen etablerede vi et ekstra stop for elevatoren og en ny platformslift, der kører til foyeren. Vi reetablerede tre manglende trin og flyttede ventilationen fra væggen i foyeren til loftet i kælderen.

Til glæde for rådhusets mange medarbejdere og besøgende forløber den nye adgang smidigt og er nøje afstemt med rådhusets arkitektoniske udtryk.

Stålværnet trækker på de værndetaljer, som er at finde på bygningen. Foran vinduerne i den høje kælder er der hvide stålgitre i et enkelt rudemønster, hvorimod balkonværnet op rådhusets forside og tårn er udført i tombak og har en meget fin detaljering.
For at skabe niveaufri adgang gennem dørene er reposen hævet ved at tilføje et ekstra granittrin på trappen.
Rampen er udført som en tung base, beklædt i granit med et let stålværn. Basen forholder sig til bygningens granitsokkel og hovedtrappen, som ligeledes er udført med granitbelægning.
Rampen slyngning bringer rampens start så nær som muligt på trappens fod. Som gående og kørende kan man følges hen over pladsen og først ved opstigningen skilles for så at mødes igen øverst på trappen.
Det ekstra stop for elevatoren og den ny platformslift indskriver sig ubemærket i arkitekturen.
Foyeren har vægfliser i marmor fra Faxe og gulvklinker i gotlandsk kalksten.