Langebrogade 4

Fra fortid til nutid

Fin og fredet bygning er omdannet til moderne flerbrugerhus. Historiske dokumenter spillede en central rolle i, at få tilladelser til omdannelsen i hus.

Adresse

Langebrogade 4, København

Bygherre

Karberghus

Areal

2.580 m²

Færdiggjort

2020

Det fredede oprindelige militære magasin på Kalvebod Bastion ved Christianshavn er nu omdannet, fra et traditionelt indrettet korridordomicil, til et lyst moderne flerbrugerhus med store åbne arbejdsrum og glasinddækkede mødefaciliteter.

Godt hjulpet på vej af velbevarede historiske dokumenter, er det i samarbejde med ejeren Karberghus og Slots- og Kulturstyrelsen lykkedes at reetablere flere af de fine store rum, som nu giver plads til moderne lyse arbejdspladser. Det er også lykkedes at reetablere flere af de helt oprindelige åbninger i taget, så tidligere uanvendelige områder i tagetagen nu rummer arbejdspladser i høj kvalitet.

Logoet fra den tidligere ejer De Danske Spritfabrikker er bevaret i gulvet.