Bredevej 2

Fra tobaksfabrik til domicil

I frugtbart samarbejde med bygherre har vi skabt et fuldt tilpasset domicil til nye lejere. Indretningen understøtter nu brugernes kultur og identitet.

Adresse

Bredevej 2, Virum

Bygherre

PKA Ejendomme

Areal

22.000 m²

Færdiggjort

2018

Den gamle industribygning, oprindeligt opført som cigar- og tobaksfabrik i midten af 1950’erne, har haft forskellige funktioner gennem tiden og har i nyere tid huset ingeniørfirmaet Rambøll.

Over Byen har stået for en gennemgribende ombygning og ny disponering af bygningerne, både i forhold til fordeling af funktioner og i forhold til måden bygningerne kan anvendes på.
 
Arbejdet er udført i tæt samarbejde med bygherre og bygningens lejere, herunder NNE. Bygningerne er nu indrettet dels som flerbrugerhus og dels som nyt domicil for NNE.
 
Særlig en ny hovedindgang løser nogle af de arkitektoniske og praktiske udfordringer bygningen stod overfor. Hovedbygningen samler to centrale fløje og danner et nyt naturligt centrum i NNEs store lejemål.

Herudover har vi bidraget med nye vinduer, nyt ventilationsanlæg, solceller, LED belysning og indretning af udearealer med flere cykelparkeringspladser, hvilket har medvirket til at bygningen er blevet løftet fra DGNB bronze til DGNB guld.
 
I dag er ejendommen indrettet til 5 forskellige lejemål.

Den nye brede trappe indbyder til ophold og uformelle møder.
De perforerede stålplader mimer de perforerede træplader på mødeboksene. Begge regulerer akustikken effektivt.
Lamellerne i facaden er justeret efter solorientering og indeklima.
For at kunne bevare de store sammenhængende kontorarealer er mødefaciliteterne placeret i selvstændige bokse.