Nysted Kirke

MÆGTIG MARKØR

Vi har vedligeholdt og fremtidssikret kirkens lanternespir

Adresse

Østergade 24b

Bygherre

Maribo Stift

Areal

Samlet tagfladeareal beklædt med kobber på kuppel, lanterne og spir ca. 460 m²

Færdiggjort

2018

Ydelser

Totalrådgivning / Arkivundersøgelse hos Nationalmuseet / Registrering og opmåling af tårn, kuppel og spirkonstruktion / Myndighedsbehandling, ansøgning til stift / Udarbejdelse af udbudsmateriale / Byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering.

Nysted Kirke er et gotisk langhus fra ca. 1300, der igennem tiden er blevet tilføjet en hel række tilbygninger. Mest markant er et kraftigt vesttårn fra årene omkring 1500, der i 1649-1650 fik et højt, slankt lanternespir, der markerer den lille middelalderlige købstad langt ud i oplandet, og tidligere også tjente som sømærke.
 
Siden opførelsen er spiret blevet repareret flere gange, og i 2017-2019 var det igen nødvendigt at udskifte den utætte kobberbeklædning, der længe havde ledt vand til konstruktionstømmeret.
 
I tæt dialog med Maribo Stift, bygningsinspektoratet og Nationalmuseet udarbejdede vi et projekt for istandsættelse af spirets tømmerkonstruktion og omlægning af tagbeklædningen. Herunder har vi trukket på alle tegnestuens kompetencer, når der skulle tages stilling til komplicerede konstruktioner og sjældent anvendte løsninger.
 
Under istandsættelsen af spirkonstruktionen er nedbrudte tømmerdele udskiftet med nye af egetømmer og under inddragelse af oprindelige blad- og tapsamlinger. Hvor vi ikke kunne følge tidligere anvendte konstruktionsprincipper, valgte vi lasker og beslag af stål. Denne fremgangsmåde fulgte vi også under udskiftningen af tårnets klokkestol.
 
I det ottekantede plateau i lanternens indre er den eksisterende blybeklædning erstattet med kobber, så et stort omend usynligt forbrug af bly undgås. Plateauets tagfod og midte er udført med ventilerede løsninger, som sikrer udluftningen af konstruktioner og dæk. Også spirets øvre del har, sammen med tagtømmer over tårnets murkrone, fået tilstrækkelig og forbedret ventilation.
 
Alt arbejde blev udført fra et kraftigt udvendigt stillads, der blev konstrueret, så det støttede sig mindst muligt til tårnet.