Chr. Hansen Auditoriet

Fra hospital til universitet

Nyt og gammelt forenes på smukkeste vis i det gamle kommunehospital. Over Byen skaber nyt auditorium til de nye beboere: Københavns Universitet.

Adresse

Øster Farimagsgade 5, København

Bygherre

EjendomsSelskabet Norden

Areal

1.903 m²

Færdiggjort

2012

Københavns Kommunehospital, som er opført i 1863 af arkitekten Christian Hansen, blev solgt til EjendomsSelskabet Norden i 1999 som følge af Kommunens reorganisering af sygehusvæsenet. Det samlede bygningskompleks omfatter mere end 60.000,- m², og det blev fredet i forbindelse med salget.

Norden fik hurtigt etableret et samarbejde med Københavns Universitet, som netop var i færd med at skabe et Center for Sundhed og Samfund, og vores opgave blev i første omgang at skabe et nyt auditorium, som skulle kunne huse knap 500 siddende tilhørere. Auditoriet indgår i dag som en uundværlig del af universitetets undervisningsfaciliteter, og det bliver ofte anvendt i andre sammenhænge pga. sin størrelse og beliggenhed midt i byen.

Auditoriet blev placeret i det nordvestlige gårdrum, hvortil der er adgang fra både Øster Søgade og Bartholinsgade.

Den nye bygning består grundlæggende af to volumener. Det ene, som indeholder selve forelæsningssalen, er en massiv bygning i sort hårdtbrændt tegl, der vokser op fra kælderen til ca. 9 m. over terræn. Det andet, som indeholder foyer, er en let bygning i glas, der delvist omkranser den massive bygning. De fredede bygninger, der omgiver auditoriet, spejler sig i de høje glasfacader, og således forenes det nye og det gamle på smukkeste vis.

Udover vores arbejde med det nye auditorium har vi medvirket i omdannelsen af de fredede bygninger fra hospital til undervisningsbrug, kantiner, bibliotek samt indretning af de smukke gårdrum.

I dag er bygningerne ejet af Jeudan.

Læs mere om Kommunehospitalets historie her.