Overgaden Neden Vandet 9C

OPTUR

Vi har fremtidssikret æstetikken og sikkerheden for fredet elevator, der ellers sad fast i nye regler.

Adresse

Overgaden Neden Vandet 9C, Christianshavn

Bygherre

C. W. Obel

Opgaven

Lovliggørelse af elevator fra 1910 i fredet ejendom

Færdiggjort

2023

Ydelser

Totalrådgivning / Projekteringsledelse / Forundersøgelser / Projektforslag / Myndighedsprojekt ved SLKS / Byggeledelse / Fagtilsyn

Overgaden Neden Vandet 9C er opført i 1799, og udvidet og ombygget i 1862-1863 og i 1910. Bygningen blev fredet i 1945.

Burmeister & Wain overtog denne og en række andre bygninger i Overgaden Neden Vandet i 1868, og her havde virksomheden både værft og administration de næste 100 år. I dag er bygningen ejet af C. W. Obel, og den huser en række virksomheder.

Ved den seneste store ombygning i 1910 etablerede den daværende ejer en elevator i hovedtrappens durchsicht — det store åbne rum i midten af en trappe, der har flere løb. Elevatorskakten beskyttes af et ornamenteret smedejernsværn af høj håndværksmæssig kvalitet, og selve stolen er udført i lakeret mahogni med facetterede glaspartier.

FASTLÅST
I 2018 skærpede Arbejdstilsynet krav til sikkerhed i forbindelse med elevatorer, og det betød blandt andet, at skakte skulle dækkes helt ind uden mulighed for, at man kunne komme i kontakt med en elevators bevægelige dele. Det betød, at en lang række elevatorer blev taget ud af drift, indtil de var blevet ombygget i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser.

For de fredede elevatorer viste det sig kompliceret, da det ikke var muligt at tilgodese både Arbejdstilsynet og fredningsværdierne på både ejendomme og elevatorer.

DRIFTIG
Over Byen indledte et samarbejde med både Arbejdstilsynet og Slots- og Kulturstyrelsen. Gennem konstruktiv dialog fik vi Arbejdstilsynet til at slække på enkelte ellers meget kategoriske regler, som blandt andet indebar, at de nye inddækninger skulle udføres uden mulighed for perforeringer. Vi lykkedes med at forene både Arbejdstilsynets skrappe regler og Slots- og Kulturstyrelsens (og vores egne) lige så skrappe krav til æstetik, og i dag kører elevatoren igen til glæde for ejendommens brugere.

Den nye inddækning er udført i kløverperforerede malede stålplader, hvis åbningsgeometri tillader mest muligt lysgennemtrængning, samtidig med at den overholder den maksimale åbningsgrad, der tillades i bekendtgørelsen. Inddækningen er udført i materialer og med samlinger, der understøtter det eksisterende smedejernsværn. Den er malet grafitalgrå, som både går i dialog med smedejernsværnet, og samtidig viser, at det er et nyt tiltag.

Over Byen har i forlængelse af dette projekt udarbejdet tilsvarende løsninger til lovliggørelse for andre fredede elevatorer.

Den nye inddækning er udført i kløverperforerede malede stålplader.
Selve stolen er udført i lakeret mahogni med facetterede glaspartier.
Elevatorskakten beskyttes af et ornamenteret smedejernsværn af høj håndværksmæssig kvalitet.