FREM I LYSET

En prægtig historie lå gemt bag nedsænkede lofter og tilfældigt tilført interiør. Vi bragte villaen på havnen stærkt tilbage til fremtiden.

Levins Gård, Havngade 29_Photo Niels Nygaard_23

Levins Gård

Restaurering

Adresse

Havnegade 29, København

Bygherre

Karberghus

Areal

1.884 m²

Færdiggjort

2021

Den fredede villa fra 1866 er tegnet af arkitekt J.D. Herholdt og opført af bankieren Martin Levin til egen bolig. Oprindeligt var den et fritliggende, historicistisk palæ med en markant hjørnefacade og den første og eneste privatvilla opført langs havnen, da Flådens Orlogsværft blev flyttet til Holmen. Allerede i 1875 tilførte den nye ejer, Grosserer Heymann Drucker, en bygning på yderligere tre fag langs Havnegade. I 1922 overtog De Danske Spritfabrikker bygningen og tilførte en tagetage.

Nuværende ejer, Karberghus, købte ejendommen i 2011. Trods de vældige om- og tilbygninger gennem tiden, vidnede den fredede ejendom udefra om sin oprindelse. Indefra var sagen imidlertid en anden. De fleste spor var skjult. Karberghus besluttede i 2020 at restaurere ejendommen og tilbageføre så mange originale bygningsdele som muligt og samtidig ombygge den til brug for en kommende domicillejer. Som totalrådgiver har Over Byen i tæt samarbejde med Karberghus varetaget processen, der har omfattet skitseforslag, myndighedsprojekt, dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, udbudsmateriale og byggeledelse.

Vi omlagde gulvene til massiv plank i fyr, udskiftede alle tekniske installationer og alle ikke tilhørende træpaneler, døre og indfatninger til nye — snedkerfremstillede og historisk korrekte. Over de nedsænkede lofter fandt vi de prægtigste stuk. Efter nænsom restaurering fremtræder de igen, som de var udført. Vi har styrket ejendommen til fremtiden ved både at bringe dens indre, historiske skønhed tilbage i lyset og ombygge den til et funktionelt, holdbart erhvervslejemål.  

kbh-museum-15924

Villaen på havnen ca. år 1900. Dengang travl arbejdsplads, i dag et rekreativt område.

Fra kunstbib.dk Johan Daniel Herholdt

Herholdts originale skitser af facade og grundplan. Bag muren var der en privat have, hestestalde og vogngarager.

Grundplan_1866_Redigeret
Levins Gård, Havngade 29_Photo Niels Nygaard_06

Udsigten til havnen er pragtfuld og restaureringen har bragt lyset tilbage i villaen.

Levins Gård, Havngade 29_Photo Niels Nygaard_08
Levins Gård, Havngade 29_Photo Niels Nygaard_19
Levins Oprindelig væg- og loftdekoraktion 1

Villaen var oprindeligt rigt udsmykket med overdådige væg- og loftsdekorationer, men vi fandt desværre ikke spor af disse trods grundige forundersøgelser. Dette er en oprindelig skitse af en vægdekoration ved hovedindgangspartiet.

Levins Gård, Havngade 29_Photo Niels Nygaard_14

Konservatorens arkæologiske undersøgelse ligger til grund for vores valg af farver. Håndlisten på gelænderet er restaureret med en rekonstrueret endekappe i messing.

Stukloft inden restaurering

De fine stuk før restaurering.

Levins Gård, Havngade 29_Photo Niels Nygaard_21

De fine stuk efter restaurering.

Levins Gård, Havngade 29_Photo Niels Nygaard_22
Levins Gård, Havngade 29_Photo Niels Nygaard_02

Original fyldningsdør med det oprindelige beslag i fuld funktion.

Levins Gård, Havngade 29_Photo Niels Nygaard_01_Redigeret

Den gamle bankboks, der indeholdt en sjælden møntsamling, er omdannet til toilet.

Levins Gård, Havngade 29_Photo Niels Nygaard_11_Redigeret

I kraft af bygningens fredning må ingen installationer være skjult, så rørene ligger til frit skue på badeværelserne.

Levins Gård, Havngade 29_Photo Niels Nygaard_18

Vi har bevaret den markante bemaling i trappeopgangen, der er en romantisk efterligning af en sandstensfacade. Marmorskiltet er fra tiden, hvor De Danske Spritfabrikker havde til huse her.

Levins Gård, Havngade 29_Photo Niels Nygaard_17