Fra tobaksfabrik til domicil

I frugtbart samarbejde med bygherre har vi skabt et fuldt tilpasset domicil til nye lejere. Indretningen understøtter nu brugernes kultur og identitet.

NNE_Bredevej 2_Photo Niels Nygaard_28Bredevej2

Bredevej 2

Om- og tilbygning

Adresse

Bredevej 2, Virum

Bygherre

PKA Ejendomme

Areal

22.000 m²

Færdiggjort

2018

Den gamle industribygning, oprindeligt opført som cigar- og tobaksfabrik i midten af 1950’erne, har haft forskellige funktioner gennem tiden og har i nyere tid huset ingeniørfirmaet Rambøll.

Over Byen har stået for en gennemgribende ombygning og ny disponering af bygningerne, både i forhold til fordeling af funktioner og i forhold til måden bygningerne kan anvendes på.
 
Arbejdet er udført i tæt samarbejde med bygherre og bygningens lejere, herunder NNE. Bygningerne er nu indrettet dels som flerbrugerhus og dels som nyt domicil for NNE.
 
Særlig en ny hovedindgang løser nogle af de arkitektoniske og praktiske udfordringer bygningen stod overfor. Hovedbygningen samler to centrale fløje og danner et nyt naturligt centrum i NNEs store lejemål.

Herudover har vi bidraget med nye vinduer, nyt ventilationsanlæg, solceller, LED belysning og indretning af udearealer med flere cykelparkeringspladser, hvilket har medvirket til at bygningen er blevet løftet fra DGNB bronze til DGNB guld.
 
I dag er ejendommen indrettet til 5 forskellige lejemål.

26_02_18_221_webBredevej2

Den nye brede trappe indbyder til ophold og uformelle møder.

26_02_18_147Bredevej2
26_02_18_040Bredevej2

De perforerede stålplader mimer de perforerede træplader på mødeboksene. Begge regulerer akustikken effektivt.

26_02_18_005_webBredevej2
NNE_Bredevej 2_Photo Niels Nygaard_30Bredevej2

Lamellerne i facaden er justeret efter solorientering og indeklima.

NNE_Bredevej 2_Photo Niels Nygaard_08Bredevej2
COVERbilledeBredevej2

For at kunne bevare de store sammenhængende kontorarealer er mødefaciliteterne placeret i selvstændige bokse.

NNE_Bredevej 2_Photo Niels Nygaard_31Bredevej2