Rosenhuset

DETALJERIGDOM OG DETEKTIVARBEJDE

Istandsættelse og restaurering af Anton Rosens uforlignelige værk, så bevaring af kulturarv og moderne virksomhed går hånd i hånd.

Adresse

Strandvejen 54, Hellerup

Bygherre

Realdania By & Byg

Areal

3.500 m²

Færdiggjort

2020

Ydelser

Totalrådgivning / Projekteringsledelse / Undersøgelser in situ og arkivalske undersøgelser / Registrering / Byggeprogram / Myndighedsprojekt (fredning, kommunalt myndighedsprojekt inkl. brandrådgivning) / Ingeniørrådgivning / Udbudsprojekt / Byggeledelse og fagtilsyn.

Bertelsen & Scheving Arkitekter nu en del af Over Byen Arkitekter.

Tuborg-bygningen, også kaldet Rosenhuset, blev opført i 1912-14 til hovedsæde for bryggeriet. Indtil fusionen med Carlsberg i 1970 producerede Tuborg sine egne øl- og sodavandsmærker på industrigrunden i Hellerup. Rosenhuset er det bedst bevarede eksempel blandt Anton Rosens værker i tiden fra 1900 til ca. 1920, præget af samtidige internationale strømninger som Jugend, Art Nouveau og Arts and Crafts. Blandt Rosens andre værker er Palace Hotel på Rådhuspladsen og Løvenborg på Vesterbrogade, København. Rosenhuset er det værk, hvor flest detaljer fra Rosens hånd er bevaret. Det er et Gesamtkunstwerk på internationalt plan, hvor alt fra håndtag, inventar, belysning, døre til de helt store greb i bygningen er skræddersyet til præcist denne bygherre, dette hus.

PÅ SPORET AF ROSEN
Vi forestod indledende undersøgelser og programmering af projektet, og vi var med til at afslutte byggeriet for at sikre overblik og kontinuitet i det komplekse projekt. Som totalrådgivere havde vi en række gode underrådgivere med, bl.a. Nationalmuseets Bevaringsafdeling, ingeniørfirmaerne Jørgen Nielsen, Strunge Jensen med flere. Den store udfordring var, at Anton Rosens ambition om at sætte sit eget præg på alt i huset krævede, at vi fik styr på det oprindelige projekt og de mange ændringer, Rosen gennemførte undervejs. Rosens eget arkiv er gået tabt og dele af den oprindelige indretning, udstyr og så videre er i årenes løb fjernet, udskiftet eller ødelagt. Detektivarbejdet med at finde spor og beviser på Rosens arbejde blev derfor afgørende i projektet. Rosen og bryggeriets ledelse ændrede under byggeriet mange ting, der allerede var udført på byggepladsen. Vi fjernede mange lag maling, analyserede dem i forhold til skitser fra Rosens hånd (der havde overlevet i andre arkiver end hans eget), indhentede beretninger fra gamle ansatte i Tuborg og sort-hvid fotografier fra samtiden. På denne måde genskabte vi bemalinger, tekstiltapeter, unika lamper, smedejernsudsmykninger med mere.

KULTURARV OG DEN MODERNE VIRKSOMHED
Realdania gik på baggrund af de omfattende forundersøgelser helhjertet ind for nødvendigheden af et omfattende udbudsprojekt. Opgavens kompleksitet førte til, at der blev lagt tid ind til justeringer undervejs i arbejdet på byggepladsen i takt med at skjulte lag blev afdækket og flere spor fundet. Processen mindede om en omhyggelig, polititeknisk undersøgelse på et gerningssted. Samtidig med det store fokus på kulturarven var målet, at bygningen kunne udlejes til en moderne virksomhed med store kvalitetskrav til IT, komfort, ventilation med mere. Dette skabte yderligere et lag af krav og mål, der kompromisløst skulle opfyldes. Den særlige arbejdsform skabte megen viden til anvendelse i andre projekter inden for kulturarvsområdet, som vi siden har udnyttet.

Resultatet fremstår som en gennemarbejdet og højt detaljeret genskabelse af et tidstypisk Gesamtkunstwerk i international klasse. Da der er få bevarede værker fra denne særlige stilart i Danmark, er det en gave at få lov til at sikre dette for eftertiden. Vi skylder Realdania stor tak for deres ambitionsniveau på projektets vegne og tillid til rådgiverholdet.

Det smukke murværks blødstrøgne sten er overalt omsorgsfuldt detaljeret og sat sammen med lødige materialer som granitafdækningen på trappeværnet og afvandingslisten i kobber. Foto af Realdania/Kurt Rodahl Hoppe.
Selv bæringer for nedløbsrør (i kobber og bruneret messing) er ornamenteret, her med indvielsesåret 1912. Foto af Realdania/Kurt Rodahl Hoppe.
Direktørens sofa er i sig selv et studie i proportionering af tunge og lette dele. En elegant, men givetvis også meget krævende leg at føre alting så meget til dørs som Rosen gjorde. Foto af Realdania/Kira Ursem.
Døre i ædeltræ og fornemt snedkerhåndværk kompletteres af låse og greb, hvis polerede messingdele er dekoreret med kornaks. Foto af Realdania/Kira Ursem.
Centralrummets tilsyneladende enkle og åbne plandisponering er resultat af Rosens arbejde med at skabe klarhed i et kompleks flow. Ansatte og besøgende gæster kan overskues fra den centrale modtagelsesdisk og ledes ad trapper og store glasdøre til resten af den store bygnings indre.
Vægge og loft i den centrale hall giver de besøgende et dejligt sug af svimmelhed: Den originale og detaljerige messing- og krystallysekrone svæver mellem engelsk-inspirerede vinduer (sash windows) til den indvendige korridor på 1. sal og den udvendige rundgang på 2.sal. Vinduesbånd i de øverste niveauer i tårnets ziggurat belyser loftet. Foto af Realdania/Kurt Rodahl Hoppe.
Den nordiske mytologi indgår i mange sammenhænge som motiv i udsmykningen. Her den ene af Odins ravne med kløerne i Midgårdsormen, som bærer lanternen. Foto af Realdania/Kira Ursem.
Direktørens kontor var det bedst bevarede rum i bygningen og stod med en stor del af det originale møblement. Inklusive stolen, der også er fra Anton Rosens hånd, nu med genskabt uldbetræk, der passer til væggenes tekstilbespændinger forneden. Foto af Realdania/Kurt Rodahl Hoppe.
Vægure og en del lamper blev genskabt ud fra originale tegninger og fotos fra opførelsestidspunktet. Foto af Realdania/Kurt Rodahl Hoppe.
Arkitekten Sven Risom stod for indretningen af bestyrelseslokalet, inklusiv intime vinduesnicher indrettet til en fortrolig snak i mødepauser. Og muligvis en slurk øl til halsen efter talen ved mødet? Foto af Realdania/Kurt Rodahl Hoppe.
Den 20 ton tunge portal fra Strandvejen måtte rykkes i forbindelse med vores projekt for at skabe tilstrækkelig bredde til den krævede brandvej. Foto af Realdania/Kurt Rodahl Hoppe.
Rosens oprindelige tegninger blev undervejs fundet i flere arkiver og de forskellige sæt dokumenterede også de ændringer Rosen besluttede sammen med bygherren undervejs. Tegningernes kvalitet og detaljerige skønhed fra Rosens tegnestues hånd er efter vores projekt blevet anvendt ved undervisning af arkitektstuderende. Fremvisning af blæk- og blyantstegningerne på en storskærm efterlader som regel en kort, tænksom tavshed hos de studerende.

Forsidefotos af Realdania/Kurt Rodahl Hoppe.