Skovhuset og kostskolen

SAMMENHÆNGSKRAFT I VITSKØL

En helhedsplan for klosterets områder og to nye bygninger til faglighed og fællesskab, der bygger videre på klosterets levende historie.

Adresse

Viborgvej 475, Ranum

Bygherre

Fonden til Vitskøl Klosters Bevarelse

hj

Areal

1.050 m² og 200 m²

Færdiggjort

2019

Ydelser

Totalrådgivning / Arkitektrådgivning / Fagtilsyn

Bertelsen & Scheving Arkitekter nu en del af Over Byen Arkitekter.

Det middelalderlige cistercienserkloster Vitskøl fra 1158 ligger skønt, og som knudepunkt for udflugter, i et karakterfuldt naturområde. Gennem tusind år har ejendommen haft forskellig anvendelse — kloster med stort tilhørende landbrug og senere herregård, opdragelsesanstalt og forvaringsinstitution. I dag huser ejendommen et af de mange TAMU-uddannelsescentre for unge med særlige behov, som Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser driver rundt om i landet. Ud over landbrugsundervisning indgår hoteldrift som undervisningstilbud på det kursuscenter og hostel for eksterne gæster, der er placeret i den gamle trefløjede klosterbygning.

Gennem tiden har Vitskøl undergået en lang række om- og tilbygninger og er løbende blevet restaureret. Ejendommen var dog op mod 2010 præget af et større efterslæb på vedligeholdsområdet, og nye vigtige funktioner til tidssvarende skoledrift og en bedre indbyrdes placering af funktionerne manglede, for at skolen kunne fungere optimalt. Vores opgave blev at skabe sammenhæng i arkitekturen, landskabet og funktionerne – og bygge bro mellem fortid og fremtid. Den nye helhedsplan for Vitskøl samler de kulturhistoriske bygninger, det omkringliggende landskab, funktioner og ønsker i en fælles vision for ejendommens fremtid. Planen skal sikre, at det historiske anlæg tydeliggøres og sikres, og at Vitskøl fortsat er en levende institution, der bidrager med nye muligheder og oplevelser i lokalmiljøet — historisk og mellem mennesker.

En del af realiseringen af helhedsplanen omfatter opførelsen af en ny firelænget kostskole, den nye café- og gårdbutiksbygning ’Skovhuset’ og etablering af en ny adgang til Vitskøl Kloster. Kostskolen erstatter de tidligere sovebarakker, der lå på den modsatte side af hovedvejen. TAMU-eleverne skal ikke længere bevæge sig over højhastighedsvejen, og bor nu i tydelig sammenhæng med produktionen og resten af klosterets område. Fællesarealerne er højt prioriteret og giver forskellige muligheder for ophold og aktiviteter — poolbord, thekøkken, film og fitness. De nye bygninger er i det hele taget skabt til at styrke fællesskabet. Skovhuset forbinder — med sit porthul gennem bygningen — de kulturhistoriske bygninger med tilhørende ruiner, landskab og have på den ene side med kostskolen, produktionen og cafeen på den anden side. I klosterbygningen transformerede og restaurerede vi kantinen for elever og personale, og vi renoverede køkkenerne i begge sidefløje.

I Vitskøl er der nu sammenhængskraft — og en levende historie.


Tagbelægningen med røde vingetegl på de to nye bygninger skaber sammenhæng til klosterbygningens materialer, mens vi valgte træfacader og -konstruktion på de nye funktionsbygninger for at skabe et naturligt hierarki i forhold til den fine, kalkede klosterbygning.
De store tagudhæng på begge bygninger skaber uderum til fællesskab i al slags vejr — her ved indgangen til café og gårdbutik. Den røde bænk er også et gennemgående element i de to nye bygninger. Skovhuset indeholder desuden et undervisningslokale.
Træværkets røde farve har reference til 'tørreladen' som bygningstype og underordner sig anlæggets hierarki.
Skovhuset med café og gårdbutik set fra den medicinske have, der er en del af det historiske anlæg. Til højre kan man skimte gartnerierne.
Trækonstruktionen blotlægger bygningsprincipperne — detaljer og ornamentik skaber med lys og skygge levende facader.
Gangarealerne er orienteret mod den indre gård i den firlængede kostskole.
Materialer, døre og vinduer er enkle og i standardformater. Gardiner adskiller forskellige dele af fællesarealerne. Lamperne er genbrug, der har fået nyt indmad.
Der er 27 værelser i alt, hvoraf tre er dobbeltværelser. De enkelt disponerede værelser fremstår med synlige bygningsprincipper og laserende maling, der fremhæver materialernes karakter.
Værelserne henvender sig til det omkringliggende landskab – til skoven og ankomstpladsen, hvor gartnerierne, stakladen og Skovhuset med café og gårdbutik ligger. Værelserne har hver sin udendørs bænk.
Gårdbutik og café. Asfaltgulvet er slidstærkt — en type, der tidligere blev brugt i kostalde. Rummet går til kip, og spærkonstruktionen løber ud gennem facaden og danner underlag for det store tagudhæng af vingetegl, der byder velkommen. Eleverne passer butikken som en del af undervisningen.

Fotos af Jens M. Lindhe