Berlingske Karré

EN AVISHISTORIE

Over Byen har nænsomt transformeret Berlingske Karré i forbindelse med avisens salg af ejendommen. Bygningsmassen er optimeret og gjort klar til nye brugere.

Adresse

Antonigade 3-9, København

Bygherre

EjendomsSelskabet Norden og Jeudan

Areal

Ca. 1.400 m²

Færdiggjort

2010

Berlingske Tidendes ejendomme i karréen Pilestræde, Antonigade, Gl. Mønt og Sværtegade blev solgt til EjendomsSelskabet Norden i 2006. Bygningerne består af både fredede 1700 tals ejendomme, bevaringsværdige bygninger fra 1800 tallet og trykkeri- og administrationsbygningerne fra 1950´erne.

Berlingske havde ikke længere det samme arealmæssige behov og ideen var, at bygningsmassen skulle optimeres, således at avisen kunne rykke tilbage i en del af bygningerne, mens resten skulle omdannes til boliger og butikker.

Vores opgave blev at transformere de fredede og bevaringsværdige bygninger til boliger og butikker. I Antonigade 7 og 9 er der således indrettet boliger på alle etager over stueetagerne og i disse er der i dag café og butik. Stueetagen i Antonigade 3 blev indrettet til butik og de øvrige etager er fortsat kontor. Alle tre ejendomme blev ved samme lejlighed restaureret.

I dag er bygningerne ejet af Jeudan A/S.