Holsteins Palæ

HJEMME I HISTORIEN

Fra erhverv til herskabelige lejligheder med rødder i det 17. århundredes arkitektur. Efter en stor brand er Holsteins Palæ nænsomt genskabt og restaureret.

Adresse

Stormgade 10, København

Bygherre

COPI Group

Areal

COPI Group

Færdiggjort

2018

Bertelsen & Scheving Arkitekter nu en del af Over Byen Arkitekter.

Fra sin opførelse i 1683 og frem til i dag har det fredede Holsteins Palæ tilpasset sig skiftende ejere, tider og behov – og indeholder derfor historiske spor og kulturarv fra mange tider. Ejeren COPI var i gang med at renovere og omdanne bygningen fra erhverv til lejligheder, da der i 2016 opstod en brand, der voldte en del skade. Nu havde det historiske palæ i den grad brug for restaurering af facader og interiør.

Med dyb viden om bygningens mangefacetterede historie, omtanke for sammenhængen og nutidens behov, genskabte og restaurerede vi historiske detaljer og sikrede moderne funktioner og krav. Holsteins Palæ fremtræder nu igen som efter den store ombygning i 1756 – og som den mest fremtrædende bygning i Stormgade understreger palæet arkitektur- og kulturhistorien fra midten af 1700-tallet.

Alle 16 lejligheder varierer i størrelse og særpræg – hver bærer de på historiske detaljer, der skaber værdifuld stemning og karakter. Vi restaurerede omhyggeligt rokoko- og barokinteriøret, herunder stuklofter og et vidunderligt parket, et af Københavns tidligste.

Jacob Fortlings (1711‐1761) ombygning i 1756 medførte en forhøjelse af facaden, og at porten blev rykket til den centrale placering. Ved vores bygningshistoriske gennemgang fandt vi små lyse kalklag på pilastrene, der stammer fra ombygningen i 1756. Dermed kunne vi bevise, at facaden siden 1756 har været pudset. Vores restaureringsholdning blev, at vi kunne restaurere facaden tilbage til 1756 – og ikke 1683 – da de mange tilføjelser og ændringer i proportionering og detaljer stadig i dag følger 1756.
I samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen valgte vi at foretage en vådsandblæsning af facaden, der fjernede mange års forurening med bilos og samtidig dannede en god hæftegrund for en ny oppudsning. Vi genintroducerede den smukke okkergule farve fra slutningen af 1800-tallet på vinduesrammer og port.

Bygningen har fået et nyt, meningsfuldt formål, og dens levede liv står nu skarpt – både indenfor i de herskabelige lejligheder og udefra, hvor ejendommen står ud og fortsat indskriver sig som en del af det levende, historiske København

På gårdsiden er der dog en lille detalje, en balkon. Vi formoder, at denne var en af de oprindelige to balkoner, der var sat på facadens yderste fag, men som under ombygningen i 1756 blev flyttet hertil.
Hovedtrappen efter istandsættelse og sikring.
Vinduer og port er nu okkergule. Vi undersøgte vinduerne og konstaterede, at rammerne i stuen stammer fra efter år 1900, og alle vinduer er siden afrensede. Vi kunne derfor ikke være sikre på den oprindelige farve. Vi fandt dog okkergul i lod- og tværposte og på karme indvendigt i de nedre farvelag, og vi ved, at Fortling anvendte farven i andre værker.
Gårdsiden, der fremstår helt anderledes nedtonet i modsætning til facadens pragt. Facaden efter den store modernisering i 1756. Facaden, der er vist i ”Den danske Vitruvius”, viser tydeligt, at der har været en farveforskel mellem pilastre og vinduesfag – antageligt for at øge reliefvirkningen. Vores restaureringsholdning om at følge det udtryk, som bygningen havde efter Fortlings ombygning, betød derfor, at vi genskabte denne farveforskel.
Tegning fra Hafnia Hodierna, 1748 af Johan Jacob Bruun / Lauritz de Thurah. Det oprindelige palæ tilskrives arkitekt Lambert van Haven (1630-1695) og var opført i tidlig hollandsk barok. Facaden stod i rød blank mur, der oprindeligt var kalket rødt med opstregede, hvide fuger i skabelonteknik mellem pilastrene. Facaden havde markant hovedgesims med trekantgavl båret af pilastre med baser og kapitæler.

Foto COPI Group. Projektet blev udført af Bertelsen & Scheving Arkitekter, inden de blev en del af Over Byen Arkitekter.