Kippinge Kirke

LEVENDE LANDMÆRKE

Istandsættelse af kirkens markante spir og den mangefacetterede kirkegårdsmur, der trækker tråde tilbage til middelalderen.

Adresse

Kippingevej 40A, 4840 Nørre Alslev

Bygherre

Maribo Stift

Færdiggjort

2020

Ydelser

Totalrådgivning / Arkivundersøgelse hos Nationalmuseet / Registrering og opmåling af tårn, kuppel og spirkonstruktion / Myndighedsbehandling, ansøgning til stift / Udarbejdelse af udbudsmateriale / Byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering.  

Bertelsen & Scheving Arkitekter nu en del af Over Byen Arkitekter.

På lang afstand markeres Kippinge Kirke af tårnets høje barokspir, der i 1701 blev opsat på det middelalderlige tårn. Den høje, slanke konstruktion har været udsat for vejr og vind, og i 2020 måtte det istandsættes med ny tagbeklædning. Vi udførte projektet i tæt samarbejde med Maribo Stift, bygningsinspektoratet og Nationalmuseet.
 
Vi har udbedret rådskader i spirkonstruktionen med tømmer af samme dimensioner og træsort samlet med traditionelle tømmersamlinger. I spiret er de eksisterende boltsamlinger fra 1911 bibeholdt. Lugerne i klokkestokværkets glamhuller og den profilerede trægesims over lanternen har vi gennemgået og genmalet. Da vandindtrængning havde ødelagt tårnets øvre partier fra 1700-tallet, har vi desuden erstattet skadede sten med nye specialsten og partielt omfuget.
 
På lanternen har vi udskiftet den eksisterende kobberbeklædning, mens spirets under- og overdel har fået ny spånbeklædning, som erstatning for den gamle fra ca. 1940. Netop udskiftningen af spånbeklædningen var en opgave, som vi måtte løse med involvering af en række traditionelle og højt specialiserede håndværk.
 
MIDDELALDERMUR
Kippinges uregelmæssige kirkegårde er hegnet af en teglsat mur med talrige byggefaser og spor efter gentagne reparationer. Dette fremgår af dens mange forskellige teglformater, der sammen med murens lige så forskellige afdækning med vingesten og hulsten — kaldet munke og nonner — afslører dens høje alder. De ældste partier er ganske givet fra middelalderen.
 
I kraft af murens høje alder og udsatte murkrone kræver den løbende vedligeholdelse. Sideløbende med kirkespiret gennemførte vi i 2020-2022 en større istandsættelse af kirkegårdsmurens sydlige og østre del, der partielt har fladbuede nicher mod kirkegården og udvendig bæltemuring med lyse kalkstenskvadre. Begge disse træk genfindes på store dele af Sjælland og på øerne syd for, men i Kippinge er disse senmiddelalderlige særkender særlig velbevarede.
 
Under istandsættelsen lagde vi vægt på at bevare murens forskellighed, så den også fremover vil udtrykke sin høje alder og løbende opførelse. Det betød, at vi bibeholdt lodfugerne og afdækningen med varieret tagtegl, og vi videreførte forskellige typer af bæltemuring, forskellige teglstensformater og kontrasten mellem pudsede og ikke-pudsede flader.
 
Spiret og kirkegårdsmuren står igen stærke og tydelige, som en væsentlig del af Kippinge Kirkes levende historie.