Trelleborg

DANMARKSHISTORIE

Fortolkning af fortiden for at genskabe en del af Trelleborg. Nyopførte og omdannede bygninger giver plads til formidlerne af det overbevisende tidsbillede på magt og vælde.

Adresse

Trelleborg Allé 4, 4200 Slagelse

Bygherre

Nationalmuseet, Slagelse Kommune

Rekonstruktion/restaurering, omdannelse og nyt byggeri

Areal

687 M2 (MULTIHUS, SKOVHUS, MATERIELGÅRD)

Færdiggjort

2022 / Rekonstruktionsprojektet pågår

Ydelser

Totalrådgivning / Projekteringsledelse / Forundersøgelser / Byggeprogram / Registrering / Arkæologihistorisk arkitekturholdning og helhedsplan / Særlig myndighedsbehandling ifm. fredet jorde og fortidsminder / Udskillelse af hovedsag / Projektforslag / Myndighedsprojekt / Statisk redegørelse / Brandteknisk redegørelse / Udbudsprojekt / Byggeledelse / Fagtilsyn / Brugerinddragelse.

Arbejdet er opstartet under Bertelsen & Scheving Arkitekter og afsluttet af Over Byen Arkitekter i 2023.

Trelleborg har været en imponerende ringborg — og er et af Danmarks vigtigste monumenter fra Vikingetiden. I dag er Trelleborg et museum under Nationalmuseet, hvor besøgende kan opleve fæstningsanlægget, en gravplads, rekonstruktioner af langhuse og en vikingelandsby og udstillede genstande. I 2019 vandt vi, i begrænset udbud, opgaven som totalrådgiver i forbindelse med dels rekonstruktionen af Trelleborg med langhuse og dels opførelsen af to nye huse og omdannelse af en eksisterende bygning til brug for museets ansatte og frivillige.

TRELLEBORG — DEN GENSKABTE BORG
For at give de besøgende det bedste indtryk af Trelleborg blev det besluttet at rekonstruere et udsnit af den store ringborg. Projektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Nationalmuseet. Det er planen at udføre et ’lagkageudsnit’ af borgen med voldgrav, vold, port, veje og et par langhuse.
Vi har i den forbindelse bidraget med et længerevarende studie af vikingetiden, langhusene og ringborgen med dens høje palisader. Gennem drøftelser med blandt andet Nationalmuseet og det grundige arbejde fra vores historiker og chef for bygningskultur, Thomas Bertelsen, har vi haft mulighed for at dyrke den eksakte udformning af anlægget helt ned i mindste detalje. Rekonstruktionsprojektet blev indledt i 2020 og fik i 2024 de fondsmidler fra A.P. Møller Fonden, der skal til, for at projektet kan gennemføres. Arbejdet med Den Genskabte Borg pågår.

MULTIHUSET, SKOVSKURET OG MATERIELGÅRDEN
Lidt nord for anlægget Trelleborg, og i den umiddelbare forlængelse af eksisterende museumsbygning fra 1995, har vi tegnet, projekteret og udført nyopførelsen af et multihus for museets drift, brugere og frivillige — og et skovskur til opbevaring af genstande, der understøtter museets undervisning og publikumsaktiviteter. Materielgården har vi omdannet fra eksisterende bygning. De er alle tre opført på fredet jord.