Søtorvet

Meldahls tvillingebygninger

Det statelige symmetriske kompleks omkring Søtorvet i København vidner om en storhedstid i dansk arkitektur. Over Byen har analyseret og dokumenteret fredningsværdierne.

Adresse

Søtorvet, København

Bygherre

EjendomsSelskabet Norden

Areal

4.216 m²

Færdiggjort

2012

Ydelser

Redegørelse og udviklingsanalyse af bevaringsværdig ejendom

Med forbillede i de store europæiske hovedstæder skabte arkitekt Ferdinand Meldahl komplekset omkring Søtorvet som en ny hovedport til byen, da man nedlagde voldanlægget i midten af 1800-tallet. Ejendommene er i dag fredet, og det har været Over Byens ansvar at registrere og dokumentere fredningsværdierne i bygningen Vendersgade 28, Søtorvet 1-3 og Frederiksborggade 43.

For bygherre har vi udarbejdet en bygningshistorisk redegørelse og registrering af bevaringsværdigt interiør og eksteriør for at skabe et samlet overblik over bygningens tilstand og bevaringsværdi.

Bygningshistoriske redegørelser er nødvendige for at få et tilbundsgående kendskab til fredede bygninger — og for at kunne lave ansvarlige og realistiske bud på en fremtidig anvendelse. Vi har i forlængelse af den bygningshistoriske redegørelse tegnet en række udviklingsmuligheder for ejendommen, som ligger i fin tråd med bygningens fredningværdier — og som kan udpege en linje for fremtidig udvikling og bevaring.